Categories
รวมบทความ

พระมหาวีรวงศ์

ประวัติ พระมหาวีรวงศ์  หรือ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิต ถาวโร) 

พระมหาวีรวงศ์

ชาติกําเนิด พระมหาวีรวงศ์

พระมหาวีรวงศ์ เกิด ณ วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2460 ที่บ้านบ่อชะเนง ตำบลหนองแก้ว อำเภออำนาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี (ปัจจุบันเป็นอำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ) โยมบิดาชื่อช่วย โยมมารดาชื่อกา นามสกุล ก่อบุญ เป็นบุตรคนที่ 4 ในจำนวนพี่น้อง 11 คน

ชาติภูมิและวงศาคณาญาติฝ่ายโยมบิดาเป็นชาวไร่ชาวนา บ้านเหล่าเขวา ตำบลโพนเมืองน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ เมื่อยังมีเขตปกครองเป็นอำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ปู่ชื่ออ้วน ย่าไม่มีใครจำชื่อได้ มีบุตรธิดา ๖ คน คือ

1. แม่นวนี     2. พ่อส่วนี     3. แม่เสนี     4. พ่อมอี     5. พ่อสี     6. พ่อช่วย

ชาติภูมิและวงศาคณาญาติฝ่ายโยมมารดาเป็นชาวไร่ชาวนา บ้านบ่อชะเนง ตำบลหนองแก้ว อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ เมื่อยังมีเขตปกครองเป็นอำเภออำนาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี ตาชื่อเฟือน ยายชื่อสีทา มีบุตรธิดา 11 คน คือ

1. แม่ปัด   2. แม่กา   3. แม่อำคา   4. แม่ตาดำ   5. แม่แวง   6. พ่อแข็ง 7. พ่อแงง   8. แม่แดง   9. แม่แตง    10. แม่ติง    11. พ่อยอน

มีนามเดิมว่า กงมา นามสกุล ก่อบุญ (ต่อมา เมื่อมาอยู่ที่วัดสัมพันธวงศ์แล้ว พระเดชพระคุณ ท่านเจ้าคุณ พระมหารัชช มังคลาจารย์ นิทฺเทสกเถร พระอุปัชฌาย์และอดีตเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์ รูปที่ ๙ เปลี่ยนให้เป็น มานิต เมื่อครั้งอุปสมบท) นามฉายา ถาวโร

เกิดเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2460 ตรงกับวันเสาร์ แรม 14 ค่ำ เดือนยี่ ปีมะเส็ง นพศก จุลศักราช 1279 (ร.ศ. 136) ที่บ้านบ่อชะเนง ตำบลหนองแก้ว อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ โยมบิดาชื่อช่วย โยมมารดาชื่อกา สกุล ก่อบุญ เป็นบุตรคนที่ 4 ในจำนวนพี่น้อง 11 คน คือ

1. บุตรชายชื่อบุญหนา (ถึงแก่กรรมตั้งแต่ยังเล็ก)   2. นายหมาน3. นางอ่อนสา4. ท่านเจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิต ถาวรมหาเถร)5. นางสุตา6. นายเสาร์7. หญิงไม่ทราบชื่อ (ถึงแก่กรรมตั้งแต่ยังเล็ก) 8. กำนันเหลา9. นางเภา ภารมาตย์10. นายเนาว์ 11. นางลุน ขีระมาตร

บรรพชาและอุปสมบท

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2505 โดยมีพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (วาสน์ วาสโน) เป็นพระอุปัชฌาย์ และอุปสมบท เป็นพระภิกษุ ณ พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2513 โดยมีสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (วาสน์ วาสโน) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระสิริวัฒนเมธี (ทองคำ กมพุวณโณ) และพระราชภัทราจาร (เปล่ง กุวโม) เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระครูวิจิตรธรรมคุณ (เจียร เขมาจาโร) เป็นพระอนุสาวนาจารย์

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิต ถาวโร) เป็นสมเด็จพระราชาคณะ เจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศาราม วรวิหาร และกรรมการมหาเถรสมาคม เคยดำรงตำแหน่งคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช มีวัตรปฏิบัติเรียบง่าย งดงาม น่าเลื่อมใส ดุจเดียวกับพระกัมมัฏฐาน

ที่ครั้งหนึ่งเคยเดินธุดงค์ไปบนเส้นทางเดียวกับพระกัมมัฏฐานสายหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต เน้นการปฏิบัติภาวนาพร้อมกับการปฏิบัติเคร่งครัดตามพระธรรมวินัย ก่อนจะหันเหชีวิตมุ่งหน้าสู่การเรียนพระปริยัติธรรม

ตามแนวทาง “คันถธุระ” จนประสบผลส่าเร็จสูงสุด ได้เปรียญธรรม 9 ประโยค และได้น้อมนำหลักธรรมค่าสอนของพระพุทธองค์มาสู่การปฏิบัติ อบรมสั่งสอนพุทธบริษัท บริหารการคณะสงฆ์ นำความเจริญรุ่งเรืองให้กับพระพุทธศาสนาโดยรวม

ชาตินิยม

ถึงสมัยรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม แนวคิดเรื่อง “ชาติ” ถูกแปรความสำคัญจาก “รัฐธรรมนูญ” มาสู่ “ชาตินิยม” ที่ปรากฏ “การสร้างชาติ” ขึ้นอย่างแข็งขัน ซึ่งสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ก็มักเทศนาที่สะท้อนให้เห็นว่า หัวใจสำคัญของสิ่งที่เรียกว่า “ชาติ” ก็คือ “ประชาชน” โดย หมายเอาตัวของคนไทยทุกหน่วยนั้นเองว่าเป็นชาติ และที่มาแห่งความเป็นชาตินั้นก็ หมายเอาโลหิตทุกหยดอันไหลมาเป็นอวัยวะร่างกายของไทยทุกหน่วย

พระมหาวีรวงศ์

และเมื่อ “ชาติไทย” ถูกสร้างขึ้นจาก “หลักไทย” ตําราประวัติศาสตร์ที่แต่งโดยขุนวิจิตรมาตรา สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ก็สนับสนุนแนวคิดของ “หลักไทย” ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทในการช่วยเผยแพร่สำนึกชาตินิยมสมัยรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ดังความตอนหนึ่งว่า

เป็นประวัติศาสตร์อันวิเศษศักดิ์สิทธิ์ ประหนึ่งเป็นเครื่องมืออย่างดี สำหรับคุ้ยเขี่ยขุดค้นประวัติศาสตร์ของไทย ทั้งหมด อันฝังจมอยู่ในที่ลุ่มลึกลับยากจะแลเห็น ให้ลอยเด่นขึ้นจน ปรากฏแก่โลก หรืออีกอย่างหนึ่งหนังสือหลักไทยนั้น ต้องจัดว่าเป็นประทีป ดวงโตสำหรับเยือง คือ ส่องให้แลเห็นกำเนิดต้นเค้าเหง้าเจียงของชนชาติไทยและชนชาติที่เกี่ยวเนื่องกันว่า เป็นมาอย่างใดนั้นได้ดีทีเดียว

มรณภาพละสังขาล

รายงานข่าวแจ้งว่า สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิต ถาวโร) เจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศาราม วรวิหาร และกรรมการมหาเถรสมาคม ได้มรณภาพอย่างสงบเมื่อช่วงเย็นวันนี้ สิริอายุ 100 ปี

ทั้งนี้เฟซบุ๊ก “พัดยศ สมณศักดิ์ พระสงฆ์ไทย” โพสต์ข้อความว่าขอน้อมถวายความอาลัยสมเด็จพระมหาวีรวงศ์(มานิต ถาวโร ป.ธ.9)อดีตกรรมการมหาเถรสมาคมอดีตเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร#มรณภาพเเล้วณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สิริอายุได้ 100 ปี 1 เดือน 13 วัน พรรษา 81

ขอขอบคุณบทความประวัติเกจิอาจารย์ โดย sagaming66

เครดิต : >> https://ufabets5.com/sa-gaming-66/ <<