Categories
รวมบทความ

พระอาจารย์กว่า สุมโน

พระอาจารย์กว่า สุมโน

ประวัติ พระอาจารย์กว่า สุมโน วัดป่ากลางโนนภู่ ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

ชาติภูมิ ของ พระอาจารย์กว่า สุมโน

พระอาจารย์กว่า สุมโน มีนามเดิมว่า กว่า เกิดในตระกูล สุวรรณรงค์ ซึ่งเป็นตระกูลเดียวกับ พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร จึงนับเป็นญาติสนิทที่ใกล้ชิดกัน ท่านเกิดเมื่อวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม พุทธศักราช 2447 ตรงกับวันแรม 8 ค่ำ เดือน 8 ปีมะโรง ณ บ้านม่วงไข่ ตำบลพรรณนา อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร โยมบิดาชื่อ หลวงพรหม นายเมฆ สุวรรณรงค์ โยมมารดาชื่อ นางหล้า สุวรรณรงค์ 

มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันทั้งหมด 7คน ถึงแก่กรรมเสียแต่ยังเล็ก 4 คน ท่านเป็นบุตรคนที่ 4 โดยท่านมีพี่ชายคือ พระอาจารย์กู่ ธมฺมทินฺโน แห่งวัดป่ากลางโนนภู่ จังหวัดสกลนคร ซึ่งเกิดในปีพุทธศักราช 2443 อายุแก่กว่าท่าน 4 ปี และท่านอายุอ่อน กว่าพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร ผู้เป็นญาติสนิท 5 ปี (พระอาจารย์ฝั้นเกิด ในปีพุทธศักราช 2442)

การบรรพชา

ในพ.ศ.2462 ขณะที่ท่านอายุได้ 15 ปี บรรพชาเป็นสามเณร ที่วัดบ้านไร่ (วัดสิทธิบังคม) ตำบลไร่ อำเภอ พรรณานิคม จังหวัดสกลนคร มีท่านอาญาครูธรรม เป็นพระอุปัชฌาย์ ท่านอาญาครูธรรม นี้เป็นเจ้าอาวาส วัดพระธาตุโพนทอง บ้านบะทอง ต.พรรณา อ.พรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ต่อมาได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นที่

พระอาจารย์กว่า สุมโน

พระครูสกลสมณกิจ เจ้าคณะ จังหวัดสกลนคร และเป็นอุปัชฌาย์ ให้กับพระภิกษุกู่ ธัมมทินโน ผู้เป็นพี่ชาย เช่นกัน แต่พระกู่ พี่ชายไปบวชที่วัดโพธิ์ชัย (วัดบ้านม่วงไข่) บ้านม่วงไข่ อ. พรรณานิคม จ. สกลนคร ในปีถัดมา คือปี พ.ศ.2463 ซึ่งเป็นปีที่พระกู่อายุครบ 20 ปี นอกจากนั้น ท่านอาญาครูธรรมผู้นี้ยังถือ ได้ว่าเป็นอาจารย์ กัมมัฏฐานท่านแรกของ หลวงปูฝั้น อาจาโร อีกด้วย

สำหรับชื่อวัดที่ หลวงปู่กว่า บรรพชาเป็นสามเณร คือวัดบ้านไร่นั้น ได้ค้นตามแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ไม่พบว่ามีชื่อวัดบ้านไร่ อยู่ในสารบบวัดในจังหวัดสกลนคร สันนิษฐานว่าเป็น ชื่อเดิมของ วัดสิทธิบังคม ซึ่งเป็นวัดเดียวกับวัดที่ พระอาจารย์ฝั้น บวชเป็นพระภิกษุ ซึ่งบวชในปีเดียวกับที่ หลวงปู่กว่าบวชเป็นเณร

ดังนั้น ในปี พ.ศ.2462 ตำบลพรรณนา ก็ได้มีทายาทใน ตระกูลสุวรรณรงค์ถึง 3 คนได้สละเพศฆราวาส เข้าสู่เพศสมณะ และเป็น พุทธทายาทที่สำคัญในอนาคต คือ พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร, พระอาจารย์กู่ ธัมมทินโน และ สามเณรกว่า สุมโน


หลังจากบรรพชาเป็น สามเณรแล้ว เข้าใจว่าท่านก็อยู่เล่าเรียนหนังสืออยู่ที่วัดสิทธิบังคมนั้น ร่วมกับ พระภิกษุฝั้น อาจาโร ผู้เป็นญาติสนิทที่ได้บวชที่วัดนั้น ในปีเดียวกัน แต่หลังจากออกพรรษาในปีนั้นแล้ว ท่านพระอาจารย์ฝั้นก็ได้ย้ายไปอยู่วัด พระธาตุโพนทอง บ้านบะทอง

ครั้นเมื่ออายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ ในปี พ.ศ. 2468 ท่านมีความประสงค์จะออกบวชติดตามพระอาจารย์กู่ ธมฺมทินฺโน พระพี่ชาย จึงได้กราบลาหลวงพรหม นายเมฆ สุวรรณรงค์ และนางหล้า สุวรรณรงค์ โยมบิดา-โยมมารดา เพื่อเข้า พิธีอุปสมบท เป็นพระภิกษุในฝ่าย

ธรรมยุติกนิกาย ณ พัทธสีมาวัดโพธิสมภรณ์ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมี ท่านเจ้าคุณ พระธรรมเจดีย์ (หลวงปู่จูม พนฺธุโล) เมื่อครั้งยังดำรงสมณศักดิ์ที่ พระครูสังฆวุฒิกร เป็นพระอุปัชฌาย์, พระรักและพระบุญเย็น เป็นพระกรรมวาจาจารย์

พระอาจารย์กว่า สุมโน

อุปสมบท

เมื่ออุปสมบทแล้ว พระอาจารย์กว่า สุมโน ก็ได้ออกติดตามพระอาจารย์กู่ ธมฺมทินฺโน พระพี่ชาย และร่วมพักจำพรรษาอยู่กับ ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ณ วัดอรัญวาสี อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย พระอาจารย์ต่างๆ ที่จำพรรษาในปีเดียวกันนั้น ได้แก่ พระอาจารย์อ่อน ญาณสิริ, พระอาจารย์สาร, พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร, พระอาจารย์กู่ ธมฺมทินฺโน และยังมีพระภิกษุสามเณรอีกรวมถึง 16 รูป

เมื่อใกล้จะออกพรรษา ท่าน พระอาจารย์มั่น ได้ประชุมหมู่ศิษย์เพื่อเตรียมออกเที่ยวธุดงค์หาที่วิเวก และได้จัดหมู่ศิษย์ออกไปเป็นพวกๆ เป็นชุดๆ โดยจัดพระอาจารย์กู่ พระอาจารย์อ่อน พระอาจารย์ฝั้น และพระอาจารย์กว่าให้ไปเป็นชุดเดียวกัน เพราะเห็นว่ามีนิสัย ต้องกันมาก นอกนั้นก็จัดเป็นชุดๆ อีกหลายชุด

ก่อนออกธุดงค์ ท่านพระอาจารย์มั่น ได้สั่งไว้ด้วยว่า แต่ละชุดให้เดินธุดงค์เลียบภูเขา ภาวนาวิเวกไปตาม แนวภูเขานั้น และแต่ละชุดก็ไม่จำเป็นต้องเดินธุดงค์ไปด้วยกันโดยตลอด ระหว่างทาง ท่านใดอยากไปพักวิเวก ณ ที่ใด เช่นตามถ้ำซึ่งมี อยู่ตามทางก็ทำได้ เพียงแต่บอก เล่ากันให้ทราบในระหว่างพระภิกษุชุดเดียวกัน จะได้นัดหมายไปพบกันข้างหน้าเพื่อเดินธุดงค์ต่อไปได้อีก

ครั้นออกพรรษาแล้ว คณะ พระอาจารย์กู่ก็ได้ออกเดินธุดงค์ โดยพระอาจารย์กู่ พระอาจารย์อ่อน และ พระอาจารย์กว่า ได้ธุดงค์แยกไปทางภูเขาพระพุทธบาทบัวบก ตำบล เมืองพาน

อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี แล้วได้ธุดงค์ต่อไปที่บ้านค้อ ส่วนพระอาจารย์ ฝั้นธุดงค์ออกไปทางบ้านนาบง ตำบลสามขา ปัจจุบันเป็นตำบล กองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย โดยได้นัดหมายพบกัน ที่พระพุทธบาทบัวบก

มรณภาพ 

ภายหลังจากงานกฐินปี พ.ศ.2518 ได้ 2 เดือนเศษท่านพระอาจารย์กว่า สุมโน ก็มรณภาพ ด้วยโรคหัวใจวาย ที่วัดป่ากลางโนนภู่ อำเภอพรรณานิคม เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2519 รวมอายุได้ 72 ปี 51 พรรษา

ขอขอบคุณบทความชีวประวัติ โดย ufabet.com

เครดิต https://ufabets5.com/