Categories
รวมบทความ

พระอาจารย์ สมหมาย

ประวัติ พระอาจารย์ สมหมาย เกจิชื่อดัง แห่งเมือง นครปฐม

พระอาจาร์ สมหมาย

พระอาจารย์ สมหมาย ถือกำเนิดในตระกูล ทานะสิงห์ เมื่อวันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2485 ตรงกับปีมะเมีย
โยมบิดาชื่อ นายทา – โยมมารดาชื่อ นางคาย นามสกุลทานะสิงห์ ประกอบอาชีพทำนา หลวงปู่เป็นบุตรชายคนโต ในจำนวนพี่น้องทั้งหมด 9 คน บ้านเดิมอยู่ที่ ต.กุดเชียงหมี อ.เลิงนกทา จ.อุบลราชธานี(ปัจจุบันเป็นจังหวัดยโสธร)

อุปสมบท พระอาจารย์ สมหมาย

ปี 2505 พระอาจารย์ สมหมาย เมื่อมีอายุได้ 20 ปี ได้อุปสมบท ณ วัดป่าสุนทราราม โดยมี พระครูภัทรคุณาธาร บุญ โกสโล เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอาจารย์สิงห์ทอง ปภากโร พระครูสุนทรศีลขันธ์ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ ได้รับฉายาทางธรรมว่า จิตฺตปาโลหลัง จากอุปสมบทแล้วได้อยู่ศึกษาข้อวัตรกับหลวงปู่สิงห์ทอง ปภากโร และจำพรรษา ณ วัดภูถ้ำพระ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

ปี 2510 – 2512 จำพรรษา ณ วัดป่าโนนแสนคำ อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร กับหลวงปู่คำ สุมังคโล, หลวงปู่เนย สมจิตโต, หลวงปู่หนูเมย สิริธโรปี 2513 จำพรรษา ณ วัดภูทอก จ.บึงกาฬ กับหลวงปู่จวน กุลเชษโฐ ในพรรษานั้นหลวงปู่ได้ร่วมสร้างทางขึ้นภูทอก และยังได้พบกับหลวงปู่สมภาร ปัญญาวโร, หลวงปู่มหาบุญมา ปุญญวันโต หลวงปู่แสวง อมโร อีก

ด้วยปี 2514 จำพรรษา ณ วัดป่าภูหัน บรรพต อ.ชนบท จ.ขอนแก่น กับหลวงปู่มหาบุญมา ออกพรรษา แล้วได้ออก วิเวกเดินธุดงค์ ไปยังถ้ำสุขเกษม อ.เถิน จ.ลำปาง กับหลวงปู่แสวง อมโร และได้เดินทางมาวัดป่าคลองกุ้ง จ.จันทบุรี ได้พบกับหลวงปู่มหาเจิม ปัญญาพโล

หลังจากอุปสมบท พระอาจารย์ สมหมาย

พระอาจาร์ สมหมาย

หลังจากอุปสมบท แล้วได้อยู่ศึกษา ข้อวัตรกับหลวงปู่สิงห์ทอง ปภากโร และจำพรรษา ณ วัดภูถ้ำพระ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธรปี 2510 – 2512 จำพรรษา ณ วัดป่าโนนแสนคำ อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร กับหลวงปู่คำ สุมังคโล, หลวงปู่เนย สมจิตโต, หลวงปู่หนูเมย สิริธโร

ปี 2513 จำพรรษา ณ วัดภูทอก จ.บึงกาฬ กับหลวงปู่จวน กุลเชษโฐ ในพรรษานั้นหลวงปู่ได้ร่วมสร้างทางขึ้นภูทอก และยังได้พบกับหลวงปู่สมภาร ปัญญาวโร, หลวงปู่มหาบุญมา ปุญญวันโต, หลวงปู่แสวง อมโร อีกด้วย

ปี 2514 จำพรรษา ณ วัดป่าภูหันบรรพต อ.ชนบท จ.ขอนแก่น กับหลวงปู่มหาบุญมา ออกพรรษาแล้วได้ออกวิเวกเดินธุดงค์ไปยังถ้ำสุขเกษม อ.เถิน จ.ลำปาง กับหลวงปู่แสวง อมโร และได้เดินทางมาวัดป่าคลองกุ้ง จ.จันทบุรี ได้พบกับหลวงปู่มหาเจิม ปัญญาพโล

ปี 2515 – 2517 ได้ออกวิเวกเดินธุดงค์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ กับหลวงปู่เสถียร คุณวโร หลวงปู่ปิ่น ปิยธัมโม หลวงปู่กวง โกสโล อาศัยอาหารบิณฑบาทจากชาวเขาเผ่าอีก้อและชาวเผ่ามูเซอ ได้เข้าพักจำพรรษาที่วัดถ้ำพระสบาย จ.ลำปาง

พระอุโบสถ

เสาด้านหน้าของ พระอุโบสถเป็นเสาเหลื่ยม มีบัวหัวเสาเป็นลายฝรั่ง
ซุ้มประตูและซุ้มหน้าต่างปิดทองประดับด้วยกระจกด้านหน้าของพระอุโบสถ มี “ใบเสมา” รุ่นเก่าสมัยอู่ทองทำ ด้วยหินทราย แดงนำมาจากวัดวังเก่า จังหวัดเพชรบุรีส่วนใบเสมาอื่นๆ มีลักษณะแปลกแตกต่างออกไป กล่าวคือ เป็นเสมาที่ตั้งไว้ หรือประดับเข้ากับ ส่วนของผนังพระอุโบสถ
ซึ่งแตกต่างจากวัดทั่วไปที่จะตั้งไว้บนลานรอบพระอุโบสถ

พระอุโบสถหลังนี้มีรูปแบบที่มีลักษณะ เฉพาะต่างไปจากพระอุโบสถทั่วไป
เพราะเป็นการผสมกันระหว่างศิลปะ แบบพระราชนิยมของรัชกาลที่ 3
ซึ่งกระเดียดไปทางศิลปะจึนและ ศิลปะแบบรัชกาลที่ 4 ซึ่งเป็นศิลปะที่มีอิทธิพลฝรั่งจึงทำให้พระอุโบสถหลัง นี้มีลักษณะผสมของอิทธิพลศิลปะต่างชาติทั้งสองแบบแต่ทั้งหมด ตั้งอยู่บนพื้นฐานของศิลปะไทยเมื่อมองโดยรวมแล้วพระอุโบสถ หลังนี้จึงมีเอกลักษณ์ เฉพาะตนที่งดงามแปลกตาไม่น้อยทีเดียว

ศิลปกรรมภายในพระอุโบสถ นอกเหนือไปจาก พระพุทธรูปแล้ว
ก็มีภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังที่พระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
โปรดเกล้าฯ ให้ขรัวอิน โข่งเขียนขึ้น เป็นงานจิตรกรรม ฝาผนังที่มีค่ายิ่ง
เพราะเป็นรูปแบบของจิตรกรรมหัว เลี้ยวหัวต่อ ของการรับ อิทธิพลยุโรป
มาผสมผสานกับแนวคิดตาม ขนบนิยมของไทย

ภาพเขียนจิตรกรรม ฝาผนังนี้ สันนิษฐานว่าเขียน ตั้งแต่สมัยที่พระภิกษุเจ้าฟ้ามงกุฏฯ เข้าครองวัดโดย เขียนบนผนัง เหนือประตู หน้าต่างขึ้นไป มีอยู่ 16 ตอนเริ่มต้นจากทางหลังของผนัง ด้านซ้ายทางทิศตะวัน ตกนับเป็นผนังที่ 1 วนทักษิณา วัตพระพุทธ รูปในพระอุโบสถตามลำดับมีคำจารึกพรรณาเขียนไว้ ที่ช่องประตู หน้าต่าง รวม 16 บานนอกจากภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังแล้วที่เสาพระอุโบสถได้เขียนภาพแสดงปริศนาธรรมเปรียบด้วยน้ำใจคน 6 ประเภท เรียกว่า ฉฬาภิชาติ ด้วย

พระอาจาร์ สมหมาย

มรณภาพ ละสังขาล

เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 17 พ.ค.ที่ผ่านมา ณ เมรุชั่วคราววัดป่าผาสุกคามเขต บนยอดเขาผาสามยอด บ้านผาสุก ตำบลหนองกุงแก้ว  อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผวจ.หนองบัวลำภู เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระเทพสารเมธี เจ้าคณะภาค 8(ธ) ประธานฝ่ายสงฆ์

พระผู้ปฏิบัติ ดีปฏิบัติชอบ เกจิอาจารย์ชื่อดัง อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าอนาลโย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ที่ละสังขารด้วยอาการสงบเมื่อวันที่ 10 พ.ค.63 เมื่อเวลา 02.22 น. ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และวันนี้เป็นวันประกอบพิธีถวายเพลิงสรีระสังขารของหลวงปู่สมหมายฯ สิริอายุ 78 ปี 58 พรรษา แบบพระสายป่าโดยดำเนิน การตามพินัยกรรมที่หลวงปู่สมหมายท่านได้สั่งไว้นั้นเอง

ขอขอบคุณบทความเกจิอาจารย์ดัง โดย ufa168

เครดิต : https://ufabets5.com/ufa168/

*อ่านบทความการลงทุนดีๆ >> https://ufabets5.com/contentandnews/