Categories
รวมบทความ

วัตถุมงคล หลวงพ่อเสน่ห์

ประวัติหลวงพ่อเสน่ห์ และ วัตถุมงคล หลวงพ่อเสน่ห์ ทีได้รับความนิยม

วัตถุมงคล หลวงพ่อเสน่ห์

วัตถุมงคล หลวงพ่อเสน่ห์ หลวงพ่อเสน่ห์ กตปุญโญ หรือ พระครูอุปกิตสารคุณ เป็นพระเกจิอาจารย์เรืองวิทยาคม ปัจจุบันสิริอายุ 91 ปี พรรษา 66 ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพันสี หมู่ 1 ต.ท่าโพ อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี ด้วยท่านมี ความสนใจในการศึกษา พระปริยัติธรรม ได้เข้าศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม สามารถสอบ ได้นักธรรม ชั้นตรี-โท-เอก

ชาติกําเนิด หลวงพ่อเสน่ห์

หลวงพ่อ ท่านเกิด เมื่อวันจันทร์ที่ 10 ส.ค.2474 ที่บ้านเลขที่ 27 หมู่ 4 บ้านยางขาว ต.ยางขาว อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ อายุครบ 22 ปี เข้าพิธีอุปสมบท เมื่อวันที่ 11 เม.ย.2496 ณ พัทธสีมาวัดยางขาว ต.ยางขาว อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ มีพระครู พยุหานุศาสก์หลวงพ่อชิต เจ้าคณะอำเภอพยุหะคีรี และเจ้า อาวาสวัด ยางขาว เป็นพระอุปัชฌาย์

พระครูนิ ทัศน์ธรรมเวที หลวงพ่อช้อย เจ้าอาวาสวัดหัวงิ้ว เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระครูนิสิตคุณากร หลวงพ่อกัน เจ้าอาวาสวัดเขาแก้ว เป็นพระอนุสาวนาจารย์  ได้รับฉายาว่า กตปุญโญ มีความหมายถึง ผู้กระทำซึ่งบุญคุณความ ดีหลังอุปสมบท ท่านได้จำ

พรรษาอยู่ ที่วัดยางขาว คอยอุปัฏฐากรับ ใช้หลวงพ่อชิต พระอุปัชฌาย์ ด้วยท่านมี ความสนใจในการศึกษา พระปริยัติธรรม ได้เข้าศึกษา พระปริยัติธรรม แผนกธรรม สามารถสอบ ได้นักธรรม ชั้นตรี-โท-เอก ณ

สำนักเรียน วัดเนินเหล็ก อ.เมือง จ.อุทัยธานี จากนั้นได้ช่วยงานศาสนกิจคณะสงฆ์ใน จังหวัด อุทัยธานี นอกจากนี้ ท่านยังร่ำเรียน วิทยาคม กับหลวงพ่อชิตในด้านการสร้างวัตถุมงคลและเครื่องราง

ของขลัง อาทิ เครื่องราง ของขลัง ตะกรุด ผ้ายันต์ น้ำมันมนต์ น้ำพระพุทธมนต์ พระเครื่อง วัตถุมงคล จากนั้นได้ศึกษาเพิ่มเติมจาก กำนันบุญ ซึ่งเป็นศิษย์ ฆราวาส หลวงพ่อพริ้ง วัดหาดสูง ตลอดจน การฝึกปฏิบัติ ทางด้านจิตตภาวนา กับหลวงพ่อชิต

วัตถุมงคล หลวงพ่อเสน่ห์ ที่ได้รับความนิยมมีอะไรมั้ง

โดยหลักๆแล้ววัตถุมงคลหลักของหลวงพ่อเสน่ห์มีอยู่2รุ่นที่ผมจะมาแนะนําในวันนี้ 1.คือเหรียญห่วงเชื่อมรุ่นแรก 2. คือเหรียญมหาสมปรารถนารุ่นแรก

เหรียญห่วงเชื่อมหลวงพ่อเสน่ห์ รุ่นแรก สวยงามพุธคุณไม่ต้องพูดถึงเลยครับรุ่นนี้ จํานวนการจัดสร้างทําออกมาแค่ 40ลังเท่านั้น อนาคตเป็นพระหลักของหลวงพ่อแน่นอนครับ รีบจับจองหามาไว้บูชาเถอะครับ

วัตถุมงคล หลวงพ่อเสน่ห์

เหรียญผ่านการปลุกเสกจากหลวงพ่อเสน่ห์ ในวันปลุกเสกนั้นท้องฟ้าสว่างสดใสเป็นอย่างมากซึ่งน่าแปลกใจมาก เพราะปรกติฝนจะตกเพราะเป็นช่วงหน้าฝนด้วยแต่วันนั้นท้องฟ้าสดใสลมเย็นสบาย ผมนําภาพการปลุกเสกเหรียญห่วงเชื่อมาฝากนะครับ

วัตถุมงคล หลวงพ่อเสน่ห์

พิธีปลุกเสกผ่านไปได้ด้วยดีครับ

วัตถุมงคล หลวงพ่อเสน่ห์

ส่วนเหรียญมหาสมปรารถนานั้นจํานวนการจัดสร้างนั้นน้อยมากซึ่งจํานวนการจัดสร้างนั้นเพียงแค่ 2000 กว่าเหรียญ เท่านั้นเองครับ รีบหามาบูชาครับเหรียญสวยพิธีดีครับ

ส่วนใบรายการสร้างวัตถุมงคลรุ่น มหาสมปรารถนา นั้นผมเอามาให้ชมครับ

ลําดับการปรกครอง

พ.ศ.2503 ได้รับ แต่งตั้ง เป็นเจ้าอาวาส วัดพันสี ต.ท่าโพ อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี
พ.ศ.2507 ได้รับ แต่งตั้งเป็นเจ้า คณะตำบลหนองขาหย่าง-ท่าโพ  
พ.ศ.2514 เป็น พระกรรมวาจาจารย์  
พ.ศ.2522 ได้รับ แต่งตั้งเป็น พระอุปัชฌาย์ ลำดับสมณศักดิ์
พ.ศ.2511 ได้รับ พระราชทานเลื่อน สมณศักดิ์เป็น พระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบลชั้นตรี ในราชทินนาม พระครูอุปกิตสารคุณ
พ.ศ.2520 ได้รับ พระราชทาน เลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบล ชั้นโทในราชทินนามเดิม  
พ.ศ.2554 ได้รับ พระราชทาน เลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบลชั้นเอกในราชทินนามเดิม
หลวงพ่อเสน่ห์ กตปุญโญหรือพระครูอุปกิตสารคุณ

มุ่งเน้น ให้พระภิกษุ สามเณรภายในวัด ได้ศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรม ต้องทำวัตร สวดมนต์ ทุกเช้า เย็นพร้อม กันทุกวัน ร่วมทำอุโบสถ สังฆกรรมทุกครั้ง อีกทั้งจะไป ธุระสถานที่ใด ต้องได้ รับอนุญาตจาก เจ้าอาวาสก่อน งานด้าน การเผยแผ่ พระพุทธศาสนา

จัดกิจกรรม บวชชี พราหมณ์ในวัน สำคัญทาง พระพุทธศาสนา และวันเฉลิม พระชนมพรรษา เป็นประจำทุกปี ร่วมมือกับคณะ สงฆ์และหน่วยงานราชการเผยแผ่ หลักธรรม

โดยออก ปฏิบัติงาน พระธรรมทูต อบรมพระภิกษุ สามเณรประชาชน และนักเรียนเป็น ประจำด้วย หลวงพ่อเสน่ห์ ได้รับแต่งตั้ง เป็นพระธรรมทูตประจำจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธาน หน่วยอบรม ประชาชนประจำตำบลท่าโพ พ.ศ.2552 ได้รับยกย่องให้ เป็นพระดีเด่น จากศูนย์ฝึกอาชีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ พระเทพ รัตนราชสุดา สยาม บรมราชกุมารี

ส่วนงานด้าน สาธารณูปการ ได้ก่อสร้างถาวร วัตถุภายในวัด ถนนคอนกรีตรอบวัด และสร้าง อาคารเรียน ไม้ชั้นเดียว โรงเรียนประชาบาล วัดพันสี อีกทั้งยังสร้างอุโบสถอีก 14 แห่ง อาทิอุโบสถวัดทุ่งพึ่งวัดหนองแหน วัดทุ่งน้อย เป็นต้น

โดยเฉพาะตะกรุดโทน แหวนหัวพิรอด ทำด้วยปรอท เป็นการผสมผสานตำหรับการสร้างไว้ถึง 3 พระอาจารย์ คือ การลงอักขระเลขยันต์ตำรับของ หลวงพ่อชิต และหลวงพ่อพริ้ง วัดหาดสูง ส่วนหัวพิรอดทำด้วยปรอท เป็นตำหรับ หลวงพ่อเงิน

วัดพระปรางค์เหลือง ส่วนวัตถุมงคล อื่นๆ อาทิ เหรียญรูปเหมือน รุ่นแรกปี 20 รูปหล่อเหมือน ลอยองค์ ปี 46 เหรียญทองแดงรูปเหมือนตะกรุดเส้นเกศา ตะกรุดสามกษัตริย์ และตะกรุดระนาดเอก เป็นต้น ส่วนวัตถุมงคลอื่นๆ อาทิ เหรียญรูปเหมือน รุ่นแรก ปี 20 รูปหล่อเหมือนลอยองค์นั้นเองครับ

ขอขอบคุณบทความชีวประวัติเกจิอาจารย์ โดย ufabet168

**อ่านบทความการลงทุนเพิ่มเติม >> https://ufabets5.com/contentandnews/