Categories
รวมบทความ

หลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว

หลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว

ประวัติ หลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว

พระครูนิสิตคุณากร หลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ ประวัติโดยย่อ

หลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว ท่านเกิดเมื่อปี พ.ศ 2434 อุปสมบทเมื่อปี พ.ศ 2454 โดยมี หลวงพ่อขำ วัดเขาแก้ว เป็นพระอุปัชฌาย์ หลวงพ่อกัน ท่านเป็นศิษย์เอก ยุคแรกๆของ หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ ซึ่งได้รับการถ่ายทอดพุทธาคม ตลอดจนสรรพศาสตร์ต่างๆมาจนอย่างเข้มขลัง

หากกล่าวถึง พระครูนิสิตคุณากร​ หลวงพ่อกันวัดเขาแก้ว ท่านเกิดเมื่อปี พ.ศ 2434 อุปสมบทเมื่อปี พ.ศ 2454 โดยมี หลวงพ่อขำ วัดเขาแก้ว เป็นพระอุปัชฌาย์ หลวงพ่อกันท่านเป็นศิษย์เอกยุคแรกๆของ หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ ซึ่งได้รับการถ่ายทอดพุทธาคม ตลอดจนสรรพศาสตร์ต่างๆมาจนอย่างเข้มขลัง

เดิมทีแล้วตำราการลงอาคมมีดหมอ มีต้นตำรับมาจากวัดเขาแก้ว หลวงพ่อเดิมท่านเดินทางไปศึกษาวิชาการลงอาคมมีดหมอ มาจากหลวงพ่อขำ วัดเขาแก้ว ต่อมาหลวงพ่อกัน ก็ได้เป็นเจ้าอาวาสรุ่นต่อมาและท่านก็เดินทางมาศึกษาวิชาจากหลวงพ่อเดิมอีกที

วัตถุมงคล หลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว

วัตถุมงคลของหลวงพ่อกันมีหลากหลายไม่ว่าจะเป็นพระเหรียญ ล๊อกเกต สิงห์งาแกะ แต่ที่มีชื่อเสียงก็คือมีด หมอที่ท่านปลุกเสกจนเข้มขลังได้ไม่แพ้อาจารย์ท่านเลย ขอฝากคติธรรมหลวงพ่อกันไว้อ่านเล่นๆนะครับ “คิดดีก็แค่นั้น ทำแล้วก็แค่นั้น คิดดีแล้วทำก็ดี คิดไม่ดีแล้วไม่ทำยิ่งดี
มีดหมอของหลวงพ่อ

แหนรัดปลอกมีดลายละเอียด ฝีมือปราณีตเป็นเนื้อเงิน ตอกลายนาคเกี้ยว พระเจ้า 16 พระองค์ ลายน่องสิงห์บ้าง ท่านเรียนวิชาการสร้างมีดหมอมาจากหลวงพ่อเดิม และเป็นศิษย์ อาวุโสรุ่นแรกๆ ของหลวงพ่อเดิม อิทธิคุณมีดหมอและการ ใช้จึงไม่แตกต่าง กันครับ ประสบการณ์จากคนนครสวรรค์ เพื่อนกันไปโดน ยิงมาเขียวๆเป็นจ้ำๆ ไม่เข้าพกมีดหลวงพ่อ กันเล่มเดียวเท่านั้น

หลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว

งานสาธารณูปการ

  • พ.ศ. 2478 เป็นกรรมการ ก่อสร้างและดำเนิน การก่อสร้างอุโบสถวัดเนินมะกอก ตำบลเนินมะกอก อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
  • พ.ศ. 2480 เป็นกรรมการ ก่อสร้างและดำเนิน การก่อสร้างอุโบสถวัดเขาแก้ว (ปัจจุบันได้รับการบูรณะซ่อมแซมใหม่เกือบทั้งหลัง)
  • พ.ศ. 2482 เป็นกรรมการ ก่อสร้างและดำเนิน การก่อสร้างอุโบสถวัดหัวงิ้ว ตำบลเนินมะกอก อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
  • พ.ศ. 2484 เป็นกรรมการ ก่อสร้างและดำเนิน การก่อสร้างอุโบสถวัดหนองหมูตำบลเนินมะกอก อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
  • พ.ศ. 2493 เป็นกรรมการ ก่อสร้างและดำเนิน การก่อสร้างอุโบสถวัดอินทาราม ตำบลพยุหะ อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ และ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
  • พ.ศ. 2494 เป็นกรรมการ ก่อสร้างและดำเนิน การก่อสร้างอุโบสถ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
  • พ.ศ. 2495 เป็นกรรมการ ก่อสร้างและดำเนิน การก่อสร้างอุโบสถวัดสระทะเล ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
  • พ.ศ. 2498 เป็นกรรมการ ก่อสร้างและดำเนิน การก่อสร้างอุโบสถวัดพระนอน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
  • พ.ศ. 2500 เป็นกรรมการ ก่อสร้างและดำเนิน การก่อสร้างอุโบสถวัดควนปรุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

ออกศึกษาธรรม

พ.ศ.2018 พระเจ้ารามาธิบดี พระเจ้าธรรมเจดีย์ แห่งเมืองหงสาวดี รามัญประเทศ ทรงพิจารณาเห็น ว่าพระพุทธศาสนา ในรามัญประเทศไม่บริสุทธิ์ เพราะสีมาที่ใช้ อุปสมบท พระภิกษุทั้งหลาย นั้นผูกอย่างไม่ถูกต้อง พระภิกษุผู้ชำนาญพระไตร ปิฎกวินิจฉัย ว่าเป็นสีมาวิบัติ จึงทรงดำริถึงพระภิกษุในลังกาทวีปซึ่งสืบ มาแต่คณะสงฆ์ คณะมหาวิหาร แห่งประเทศลังกา อันเป็นคณะที่บริสุทธิ์ ปฏิบัติถูกต้องตาม พระธรรมวินัย และสืบมาแต่พระมหินทเถระ

หลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว

และทรง เห็นว่าควร ส่งพระภิกษุ ผู้ฉลาดให้ไปนำการ อุปสมบท อันบริสุทธิ์ในลังกาทวีปมา ประดิษฐานในรามัญ ประเทศ จึงทรงส่งพระภิกษุ 44 รูปให้ไปรับการอุปสมบท จากคณะสงฆ์คณะ มหาวิหารแห่งประเทศลังกาขณะนั้นพระเจ้า ภูวเนกพาหุ แห่งชัยวัฒนบุรี อยู่ในเขตเมืองโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา ในปัจจุบันทรงต้อนรับคณะ ภิกษุรามัญ

และรับสั่งให้คัดภิกษุ คณะมหาวิหาร 24 รูป ให้อุปสมบท แก่คณะภิกษุรามัญ ในอุทกุกเขปสีมา คือ บนเรือขนานผูก อยู่กลางแม่น้ำ กัลยาณี วัดกัลยาณีราชามหาวิหาร ในปัจจุบัน โดยคณะ ภิกษุรามัญทั้ง หมดต้องสึกก่อน แล้วจึงอุปสมบท ใหม่เพื่อ ให้บริสุทธิ์แท้ เมื่อคณะภิก ษุรามัญได้รับการอุปสมบทใหม่ แล้วก็เดินทางกลับ เมืองหงสาวดี

พระเจ้ารามาธิบดี พระเจ้าธรรมเจดีย์ โปรดให้ถางป่าด้าน ทิศตะวันตกของพระมหาเจดีย์ ชเวมอว์ดอว์ พระธาตุมุเตา เพื่อสร้างอุโบสถ กำหนดเป็นที่ผูกสีมาใหม่ และโปรด ให้คัดภิกษุรามัญ ผู้ไปรับอุปสมบท ใหม่ กลางแม่น้ำกัลยาณี โดยคัดมาเฉพาะ ผู้ที่เป็นผู้บริสุทธิ์ ไม่ประกอบด้วยโทษอันเป็นที่ครหาจริงๆ เป็นผู้ทำพิธีผูกสีมานั้น และพระราชทาน นามอุโบสถนี้ว่า กัลยาณีสีมา

ครั้นสมมติสีมาในปี พ.ศ.2019 แล้ว ก็ทรงให้สืบหา พระภิกษุผู้รับอุปสมบทในคณะสงฆ์ คณะมหาวิหาร แห่งประเทศลังกา ที่มีอายุพรรษา มากพอจะเป็นพระอุปัชฌาย์ได้ คณะสงฆ์ที่เพิ่งบวชใหม่ มาจากประเทศลังกามีพรรษาน้อย จึงเป็นพระอุปัชฌาย์ ไม่ได้ ก็ได้พระเถระองค์ หนึ่งมีพรรษา 26 พรรษา ชื่อว่า สุวณฺณโสภณ เป็นผู้ตั้งมั่น ในธุดงควัตร อยู่ในป่าโดยปกติ จึงทรงตั้งให้เป็น พระกัลยาณี ติสฺสเถระ เพื่อเป็นพระอุปัชฌาย์ให้การอุปสมบทใหม่แก่ภิกษุ รามัญทั้งหลาย และทรงขอให้ภิกษุ

มรณภาพ ละสังขาล

พระครูนิสิตคุณากร เริ่มอาพาธด้วย โรคเบาหวาน และเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่อง โดยมีคณะศิษยานุศิษย์ พาตัวไปรักษา แต่ด้วยโรคแทรกซ้อน จึงทำให้มรณภาพ ด้วยอาการสงบที่ โรงพยาบาล สวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2513 รวมอายุ 79 ปี พรรษา 57 โดยมีการพระราชทานเพลิงศพ ณ เมรุวัดเขาแก้ว เมื่อวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2515

ขอขอบคุณบทความประวัติเกจิอาจารย์ดัง โดย ufabet

* อ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่นี้ >> https://ufabets5.com/contentandnews/