Categories
รวมบทความ

หลวงพ่อกี๋ เกจิดัง วัดหูช้าง

ประวัติของ หลวงพ่อกี๋ เทพเจ้าแห่งความเมตตา

หลวงพ่อกี๋

ชาติกําเนิด ของ หลวงพ่อกี๋

หลวงพ่อกี๋ เดิมท่านมีชื่อว่า นายกี๋ นามสกุล บุญใจใหญ่ โยมบิดาชื่อ นายคอย โยมมารดาชื่อนางไฝ ซึ่งมีเชื้อสายตระกูล รัตนชื่น มีพี่น้องร่วมบิดา-มารดาเดียวกัน 13 คน หลวงพ่อกี๋ นั้น ครอบครัวของท่านเป็นชาว จังหวัด นนทบุรี โดยกำเนิด และเกิดเมื่อปี พ.ศ.2444

ส่วนวันที่เกิด ไม่ทราบหลักฐาน แน่ชัด รู้แต่เพียงว่า โยมบิดา ของท่านเป็นหมอยาโบราณ ต้นตระกูลของ หลวงพ่อกี๋ทุกคน ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเป็นหมอรักษาโรค รวมทั้งตัวของ หลวงพ่อกี๋ด้วย

ชีวิตในวัยเยาว์ อุปสมบท ออกธุดงค์

หลวงพ่อกี๋นั้น ในวัยเยาว์ ท่านให้ ความสนใจ และศึกษาตำราการทำน้ำมนต์รักษาโรคต่างๆ โดยได้ศึกษา วิชาการ ทำน้ำมนต์จากคุณปู่ของท่านเอง ในสมัยนั้นคุณปู่ ของท่าน เก่งทางด้าน การทำน้ำมนต์ รักษาโรคต่างๆ กล่าวได้ว่าใครมีโรคอะไร ก็จะเดิน ทางมาหา เนื่องจากสมัยนั้น โรงพยาบาลต่างๆ ก็ยังไม่ค่อยมี เหมือนปัจจุบัน จนต่อมาชาวบ้านต่างๆ

ก็ขนานนาม ท่านว่าหมอบุญ เทวดา ครั้นต่อมาเมื่อท่าน มีอายุได้ 20 ปีบริบูรณ์ โยมบิดา-มารดาก็จัดการ อุปสมบท ให้ ณ พัทธสีมา วัดหูช้าง ตำบลคูเวียง อำเภอบางกรวย นนทบุรี เมื่ออุปสมบท แล้วก็จำพรรษา อยู่ที่ วัดหูช้าง หลังจากนั้น 2 พรรษาผ่านไป หลวงพ่อกี๋

ก็ได้ออกธุดงควัตร ไปตามป่าเขา ต่างๆ เพื่อแสวงหา ความสงบวิเวกฝึกวิปัสสนากรรมฐานบำเพ็ญภาวนา หลวงพ่อกี๋ท่าน มีความมุ่งมั่นฝึกสมาธิเจริญภาวนาด้วยจิต ที่ยึดมั่น และไม่ตั้งอยู่ใน ความประมาท จนจิตรวมเข้าสู่ฐานของสมาธิ ทำให้เกิดความสุข และความอิ่มเอิบ

เมื่อท่านเพียรภาวนาอยู่ตามป่า ตามเขาพอควร แก่เวลาแล้ว ท่านก็ออกธุดงควัตรต่อไปเรื่อยๆ จนกระทั่งต่อ มาท่านก็ได้พบกับ หลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ เกจิอาจารย์ดังเจ้าของ ปลัดขิก อันลือชื่อ ที่เล่าขานกันว่าสามารถทวนน้ำได้ หลวงพ่อกี๋เมื่อท่าน ได้พบกับ หลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ แล้ว

ท่านก็ได้รับการถ่าย ทอดเคล็ดลับ การสร้างปลัดขิกจา หลวงพ่ออี๋ ของดีของหลวงพ่อกี๋นั้น นอกจากปลัดขิก ดังกล่าวแล้ว ก็ยังมี ตะกรุดธงผ้ายันต์สามเหลี่ยม พระเครื่อง พระสมเด็จ กำไล เหรียญรูปเหมือน เป็นต้น
รวมถึงหลวงปู่กี๋ท่านเป็นศิษย์ก๋งจาบ

แห่งสำนักวัดประดู่ทรงธรรม อยุธยา ศิษย์ร่วมสำนักเดียว กับหลวงปู่เทียม วัดกษัตราฯ และหลวงพ่อแทน วัดธรรมเสน ซึ่งเกจิฯร่วมสำนัก ทั้ง 3 รูปนี้ได้ก่อปาฏิหารย์ ในคราว ปลุกเสก พระที่วัดปราสาท บุญญาวาสสามเสนคือแผ่นทองแดงของ พระอาจารย์ทั้ง 3 รูปหลอมไม่ละลายมาแล้ว

และท่านยังฝากตัวเป็นศิษย์ ของนนทบุรีอีกด้วย หลวงพ่อจ่อย วัดศรีประวัติ /หลวงพ่อแดง วัดตะเคียน / และพระอาจารย์โหมด อาจารย์ของหลวงพ่อแทน ยอกเกจิฯนนท์ยุคนั้นอีกด้วย

หลวงปู่กี๋ ท่านเป็นศิษย์ ของหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ รวมถึงเป็นศิษย์ก๋งจาบ สำนักประดู่ทรงธรรม อยุธยา และยังเป็นศิษย์ หลวงปู่แดง วัดตะเคียน นนทบุรี และหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค เนื่องจากท่าน มาแวะพักที่วัดหูช้างเสมอๆ

ด้วยบรรดาลูกหลานเหลน ท่านมาตั้งรกรากบ้านเรือนในย่านวัดหูช้าง หลายสิบครอบครัว และยังได้ผง จากหลวงพ่อปาน ตั้งเกือบ ๑ ปี๊ป รวมทั้งเจ้าคุณโพธิ์ วัดชัยพฤกษ์มาลา อีกด้วย จึงนับว่าหลวงพ่อตี๋ วัดหูช้าง ท่านเป็นพระเกจิที่สืบสายพุทธาคม มาอย่างเข้มขลัง

นอกจากนี้ แล้วในวัยเยาว์ หลวงพ่อกี๋มี ความสนใจและศึกษาตำราการทำน้ำมนต์รักษาโรคต่างๆ โดยได้ศึกษาวิชา การทำน้ำมนต์จากคุณปู่ของท่านเอง ในสมัยนั้นคุณปู่ของท่านเก่ง ทางด้านการทำน้ำมนต์

รักษาโรคต่างๆ กล่าวได้ว่าใครมีโรค อะไรก็จะเดินทางมาหา เนื่องจากสมัยนั้นโรงพยาบาลต่างๆ ก็ยังไม่ค่อยมี เหมือนปัจจุบัน จนต่อมาชาวบ้านต่างๆ ก็ขนานนามท่านว่า “หมอบุญเทวดา”

หลวงพ่อกี๋

 วัดหูช้าง

วัดหูช้างอยู่คนละฝั่งถนนใหญ่วัดตะเคียน) นับว่าเป็นวัดเก่าแก่โบราณวัดหนึ่ง เช่น วิหาร เจดีย์ ซึ่งเข้าใจกันว่าสร้างขึ้นราวสมัยกรุงศรีอยุธยา จากอดีตจนถึง ปัจจุบันวัดหูช้างมีเจ้าอาวาสปกครองวัดนี้หลายองค์ด้วยกัน และหนึ่งใน จำนวนนี้มีเจ้าอาวาสองค์หนึ่ง

ที่มีผู้คนให้ ความเคารพ นับถือกัน เป็นอย่างมาก และยังเป็นที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ยามทุกข์ยาก เดือดร้อนด้วย เรื่องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บ ผีเข้าเจ้าสิง หรือเรื่องอื่น ซึ่งในสมัย นั้นนับว่า หลวงปู่กี๋เป็นเจ้าอาวาส ที่เก่งกล้ามาก

ผู้เฒ่าผู้ แก่อายุ 40 ปีขึ้นไป จะได้ยินได้ฟัง พระเกจิดังสมัยสงครามอินโดจีน หลวงพ่อกี๋ อยู่ที่วัดหูช้าง จังหวัดนนทบุรี เก่งด้านอาคมไล่ผี สะเดาะเคราะห์เสริมดวง ที่เรียกว่าเข้าพิธี สวดภาณยักษ์ใหญ่ แก้คนถูกคุณไสยในคนที่มีจิตอ่อนไหว

ถูกกระทำ ด้วยอาคม คนเล่นของ หรือโดน ของจาก ลมเพลมพัด ไม่รู้เนื้อรู้ตัว มีอาการป้ำๆ เป๋อๆ หลวงพ่อกี๋ ผู้นำวิชาอาคม มารักษาคน ที่วัดนี้เป็นครั้งแรกเป็นที่ ยอมรับนับ ถือว่าแน่จริง

หลวงพ่อกี๋

มรณภาพ ละสังขาล

ปัจจุบันนี้วิชา สร้างปลัดขิก ของหลวงพ่อกี๋ วัดหูช้างได้สืบทอด มาถึงหลวงพ่อตี๋ เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน ซึ่งมีศักดิ์เป็นหลานแท้ๆ ของท่าน ได้รับการถ่ายทอด มาโดยตรง จากหลวงพ่อกี๋ ว่ากันว่าการเขียนยันต์ของหลวงพ่อตี๋นั้น หลวงพ่อกี๋ท่านเป็น คนจับมือหลวงพ่อตี๋ เขียนกันเลยทีเดียว

หลวงพ่อกี๋วัดหูช้างท่าน ละสังขาร มรณะภาพ ลงเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2522 รวมสิริอายุได้ 78 ปี ชื่อเสียง และเกียรติ คุณของหลวงพ่อกี๋ วัดหูช้าง เป็นที่กล่าวขานกันสืบ มาถึงความเมตตา และวัตรปฎิบัติ ที่งดงาม สมกับเป็น พระสงฆ์ ที่ปฎิบัติดี ปฏิบัติชอบ แห่งยุคอีกรูปหนึ่ง

ขอขอบคุณบทความชีวประวัติเกจิดัง โดย ufa168