Categories
รวมบทความ

หลวงพ่อคล้าย

หลวงพ่อคล้าย

ชีวประวัติ หลวงพ่อคล้าย

หลวงพ่อคล้าย วาจาสิทธิ์ วันนี้เราจะมาเล่า ถึงพระเกจิรูปหนึ่งที่เขาเรียกกันว่าวาจาสิทธิ์ พระครูพิศิษฐ์อรรถการ พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ หรือเทวดาเมืองคอนอดีตเจ้าอาวาสวัดสวนขันจังหวัดนครศรีธรรมราช เดิมชื่อคล้ายนามสกุลสีนิลเกิดวันที่ ๒๗ มีนาคม 2419 ตรงกับวันอังคาร ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 ปีชวดตรงกับ จ.ศ. 1238

ที่บ้านโคกทือ ตำบลช้างกลาง กิ่งอำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นบุตรของนายอินทร์ นางเหนี่ยว สีนิล ท่านมีพี่สาว 1 คน ชื่อนางเพ็ง พ่หลวงพ่อคล้าย มีนิสัยเป็น คนมีมานะอดทน ขยันหมั่นเพียร อยู่ในโอวาทคำสั่งสอนของบิดามารดา และครู อาจารย์

อย่างเคร่งครัด สุภาพ เรียบร้อย ว่านอนสอนง่าย นิสัยอ่อนโยนละมุนละไม จึงเป็นที่รักของบิดามารดา ครูอาจารย์และญาติมิต รเป็นอันมาก 

หลวงพ่อคล้าย มีลักษณะนิสัย เป็นคนมีมานะอดทน ขยันหมั่นเพียร อยู่ในโอวาทคำสั่งสอนของบิดามารดา และครูอาจารย์อย่างเคร่งครัด สุภาพ เรียบร้อย ว่านอนสอนง่าย นิสัยอ่อนโยนละมุนละไม จึงเป็นที่รักของบิดามารดา ครูอาจารย์และญาติมิตรเป็นอันมาก

เมื่ออายุ 15 ปี หลวงพ่อคล้าย ประสบอุบัติเหตุในการถางป่าทำไร่กระดูกปลายเท้า สามนิ้วแตกละเอียด รักษาไม่หาย ด้วยกำลังใจที่เด็ดเดี่ยว พ่อท่านคล้ายได้ใช้มีดตัดปลาย เท้าออกด้วยตัวเอง และใช้ยาพอกจนหายเป็นปกติขาของพ่อท่านคล้าย

นั้นเสียข้างหนึ่ง คือ ขาด้านซ้ายขาดตั้งแต่ตาตุ่มลงไป  เสียตั้งแต่สมัย เด็กๆ โดนต้นไม้ทับที่บ้านญาติของท่านที่ จ.กระบี่ ขาเป็นหนองเลย ต้องตัดทิ้ง โดยท่านใช้มีดปาดตาลตัดเอง ท่านเลยต้องใส่กระบอกไม้ไผ่แทน


พ่อท่านคล้ายครั้นอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ ในปี พ.ศ.2439 ได้เข้าพิธีอุปสมบท ณ อุทกุกเขปสีมา ศาลาน้ำ วัดวังม่วง โดยมีพระอาจารย์กราย คังคสุ วัณโณ เจ้าอาวาสวัดหาดสูง เป็นพระอุปัชฌาย์, พระอาจารย์สังข์ สิริรตโน เจ้าอาวาสวัดไม้เรียง เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระอาจารย์ทอง ปทุมสุวัณโณ เจ้าอาวาสวัดวังม่วง เป็นพระอนุสาวนาจารย์ และมีพระอาจารย์ล้อม ถิรโชโต เป็นผู้ให้สรณคมน์ และศีล แล้วได้ไปจำพรรษา อยู่ที่วัดทุ่งปอน หรือวัดจันดี

หลวงพ่อคล้าย

การศึกษาเบื้องต้น พระครูพิศิษฐ์อรรถการ เริ่มศึกษาเบื้องต้นที่บ้าน โดยบิดาเป็นผู้สอน เรียนวิชาคำนวณ และวิชาอักษรโบราณ จนสามารถอ่านออกเขียนชำนาญ ทั้งหนังสือไทย และหนังสือขอม ต่อมาศึกษาต่อในสำนักนายขำ ที่วัดทุ่งปอน บ้านโคกทือ จนจบหลักสูตร ต่อมาได้ไปฝึกหัดเล่นหนังตะลุงกับนายทองสาก ประกอบกับพ่อท่านคล้ายมีหน้าตาดี น้ำเสียงไพเราะ จึงมีคนติดใจการเล่น หนังตะลุง ของท่านมาก 

ต่อมาปี พ.ศ.2441 พ่อท่านคล้าย ได้เข้าศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลี เรียนมูลกัจจายนะ ในสำนักพระครูกาแก้ว ศรี ณ วัดหน้าพระธาตุ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จบหลักสูตรมูล พอแปลบาลีได้ ศึกษาอยู่เป็นเวลา 2 พรรษา

ปี พ.ศ.2443 ต่อมาได้ศึกษาทางวิปัสสนา กัมมัฎฐานที่สำนักวัดสามพัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีอาจารย์หนูเจ้าอาวาสเป็นผู้สอน

ปี พ.ศ.2445 พ่อท่านคล้าย ได้กลับมาอยู่จำพรรษา วัดหาดสูง ใกล้ตลาดทานพอ ในสำนักพระครูกราย ซึ่งเป็นพระอุปัชฌาย์ ของพ่อท่าน เพื่อศึกษาวิปัสสนาและ ไสยศาสตร์ โดยเหตุที่พระครูกราย เป็นอาจารย์ฝ่ายวิปัสสนาและทรงวิชาคุณทางไสยศาสตร์ ในสมัยนั้น

ปี พ.ศ.2447 พ่อท่านคล้าย ได้ไปจำพรรษาที่วัดมะขามเฒ่า อำเภอระโนด จังหวัดสงขลาเพื่อศึกษาภาลีและอภิธรรมเพิ่มเติม

ปีพ.ศ.2448 พ่อท่านกลับจาก วัดมะขามเฒ่า มาจำพรรษาอยู่ที่วัดทุ่งปอน จันดี ตลอดเวลาที่ท่าน จำพรรษา ณ ที่ใดก็ตาม ท่านได้ศึกษาค้นคว้าภาษา บาลี วิชาโหราศาสตร์ และเจริญวิปัสสนากรรมฐาน ติดต่อกันมาโดยมิได้ประมาท ด้านการก่อสร้างก็ได้ สร้างใว้ตามวัดต่างๆพอสมควร

พ่อท่านคล้ายท่าน เป็นเจ้าอาวาสวัดสวนขันในปี พ.ศ.2448 พระปลัดคง เจ้าอาวาสวัดสวนขัน ลาสิกขาบท คณะอุบาสกอุบาสิกา ของวัดสวนขัน ได้ร่วนกันเสนอไปยัง ท่านพระครูกราย เจ้าคณะแขวงฉวาง ขอแต่งตั้ง”พ่อท่านคล้าย เป็นเจ้าอาวาส วัดสวนขันแทน

ท่านพระครูกรายก็ เสนอไปยังเจ้าคณะเมือง ม่วง เปรียญ ครั้งดำรงสมณศักดิ์เป็นเจ้าคุณพระศิริธรรมมุนี เจ้าคณะเมือง ได้แต่งตั้งให้พ่อท่านคล้ายเป็นเจ้าอาวาสวัดสวน ขันแต่นั้นมา

หลวงพ่อคล้าย

วัดสวนขัน เป็นวัดราษฎร์ เดิมตั้งอยู่ที่ วัดราษฎร์บำรุง ปัจจุบันชาวบ้านเรียกวัดคุดด้วน เพราะตั้งอยู่ริมฝั่ง คลองคุดด้วน มีพระปลัด คงเป็นเจ้าอาวาส แต่ที่ตั้งเป็นที่ไม่เหมาะ บางประการ เนื่องจากฤดูน้ำก็ถูกน้ำ ท่วมบ่อยๆและสถาน ที่คับแคบ จึงทำการย้ายวัดขึ้นไปทาง เหนือของคลองคุดด้วน สร้างวัดขึ้นมาใหม่ใน ป่าไม้ขันอัน เป็นที่สวนของ อุบาสกผู้มีศรัทธา ถวายให้วัด และพร้อมใจ กันตั้งชื่อวัดว่า วัดสวนขัน

วัดสวนขันปัจจุบันตั้งอยู่ที่ ตำบลสวนขัน กิ่งอำเภอช้างกลาง จ.นครศรีฯ พระปลัดคงได้เป็นเจ้าอาวาส รูปแรก พระปลัดคง เป็นลูกศิษย์ของพระครูกราย ต่อมาลาสิกขาบท พระครูกรายเสนอพ่อท่านคล้าย ให้เป็นพ่อท่านคล้าย ตลอดมาเป็นเวลา65ปี

บั้นปลายชีวิต

พ่อท่านคล้ายหรือพระครูพิศิษฐ์อรรถการ เมื่อครั้นถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2513 ตรงกับแรม 9 ค่ำ เดือน 12 ปีจอ พ่อท่านจะต้องเดินทางไปจังหวัดสุรินทร์ เนื่องในงานพุทธาภิเษกที่คณะ พุทธบริษัทจังหวัดนั้นนิมนต์ไว้ เวลา 16.00 น. ของวันเดินทาง คณะศิษย์เป็นว่าพ่อท่าน อาพาธกะทันหัน จึงนิมนต์พ่อท่าน ขึ้นรถด่วน เข้ากรุงเทพ

หลวงพ่อคล้าย

ถึงวันรุ่งขึ้นได้นำพ่อท่าน เข้าโรงพยาบาลพระมงกุฎในวันนั้น แพทย์ได้พยายามรักษาจนเต็ม ความสามารถ เป็นเวลา 14 วัน อาการมีแต่ทรงกับทรุด ครั้นถึง วันที่ 5 ธันวาคม 2513 เวลา 23.05 น. พ่อท่านคล้าย มรณภาพด้วยอาการสงบ รวมอายุได้ 96 ปี เมื่อบำเพ็ญกุศลครบ 100 วัน จึงได้บรรจุสรีระของท่าน ไว้ในโลงแก้ว ประดิษฐานอยู่ในองค์ พระเจดีย์ใน วัดพระธาตุน้อย จนถึงปัจจุบัน

ขอขอบคุณ บทความความรู้ดีๆ จาก ufabet.com

Credit : https://ufabets5.com/