Categories
รวมบทความ

หลวงพ่อชาญ วัดบางบ่อ

ประวัติหลวงพ่อชาญ วัดบางบ่อ อริยะโลกที่6

หลวงพ่อชาญ วัดบางบ่อ

หลวงพ่อชาญ วัดบางบ่อ พระครูวิจารณ์ธรรมคุณ หรือที่ชาวบ้านมักเรียกขานว่า หลวงพ่อชาญ อิณมุตโต ด้วยเป็นนาม ที่คุ้นเคยต่อ การเรียกขานของบรรดาศิษยานุศิษย์ รวมทั้งผู้ใกล้ชิด ที่เลื่อมใสศรัทธา ชื่อเสียงของท่าน เป็นที่รับรู้กัน ทั่วท้องทุ่งเมือง สมุทรปราการ ถึงความขลังความศักดิ์สิทธิ์ของวัตถุมงคล ที่สามารถพลิกผัน สถานการณ์อันเลวร้าย ให้กลับกลายเป็นดีได้ อย่างน่าอัศจรรย์

ชาติกําเนิด หลวงพ่อชาญ วัดบางบ่อ

หลวงพ่อชาญท่านนั้น มีนามเดิมว่า นาย ชาญ รอดทองท่านเกิดเมื่อ วันที่ 3 เมษายน 2457 ที่ ต.เกาะไร อ. บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทราชีวิตในวัยเด็กเป็นคนที่เรียบง่าย อ่อนน้อมถ่อมตน ชอบเข้าวัดฟังธรรม เรียนจบชั้น ป.5 จากโรงเรียนอภัยพิทยาคาร วัดแก้วพิจิตร จ.ปราจีนบุรี แล้วออกมาช่วยบิดามารดาทำนา

อุปสมบท หลวงพ่อชาญ วัดบางบ่อ

เมื่ออายุได้ 20 ปีบริบูรณ์ จึงเข้าพิธีบรรพชาอุปสมบท เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2476 มีพระอธิการ บุญเหลือ โสภโณ วัดเทพราช อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา เป็นพระอุปัชฌาย์ ได้รับฉายาว่า อิณมุตโต หลังอุปสมบทได้อยู่จำพรรษาที่วัดคลองสวน ต่อมาย้ายมา อยู่ที่วัด นิยมยาตรา จำพรรษาอยู่ 32 พรรษา

ระหว่างที่จำพรรษา อยู่ที่อำเภอ บ้านโพธิ์ ได้มีโอกาส ศึกษาวิชากัมมัฏฐานจาก พระเกจิอาจารย์ ชื่อดังยุคอินโดจีน 2 ท่าน คือ หลวงพ่อเหลือ วัดสาวชะโงก และ หลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา จ.ปราจีนบุรี

 หลวงพ่อชาญ ได้เรียนวิชา กัมมัฏฐาน 40 กอง จากหลวงพ่อจาด วัดบางกะเบา หลวงพ่อชาญ เล่าว่า การเรียนกัมมัฏฐานเป็นวิธีฝึกจิต ให้เกิดสมาธิ เมื่อมีสมาธิ ก็เกิดปัญญา และมองได้ว่า ทุกสิ่งทุกอย่าง ในโลกนี้ล้วนไม่เที่ยง มีเกิด แก่ เจ็บ ตาย สรุป คือไม่มีอะไรเลย เพื่อให้ปลงและหลุดพ้น

ในบรรดา พระอาจารย์ ของหลวงพ่อชาญ ทั้งหมด หลวงพ่อเหลือ ถือเป็นปฐมอาจารย์ ก็ว่าได้ หลวงพ่อเหลือ เป็นพระที่ใฝ่รู้ ศึกษาค้นคว้าทางพระเวทวิทยาคม ด้านมหาอุด คงกระพัน แคล้วคลาด และยาแผนโบราณ

หลวงพ่อชาญ วัดบางบ่อ

ออกเดินทางธุดงค์ ศึกษาวิชาความรู้

หลังศึกษาอยู่ กับหลวงพ่อเหลือ จนวิชาแกร่งกล้าแล้ว จึงได้ออกธุดงค์จนพบกับหลวงพ่อปาน วัดบางเหี้ย จ.สมุทรปราการ และได้เข้าฝากตัวเป็นศิษย์ในครั้งนี้ ท่านได้พบ กับสหธรรมิก คนสำคัญท่านหนึ่ง คือ หลวงพ่อนก วัดสังกะสี จ.สมุทรปราการ หลวงพ่อชาญ ศึกษาวิชาพื้นฐานสมถกรรมฐาน และการตั้งธาตุหนุน ธาตุประจุในวัตถุมงคล

ซึ่งวิชานี้ หลวงพ่อเหลือ ได้รับการถ่ายทอด มาจากหลวงพ่อปาน ทำให้ได้ตกทอดมา อยู่กับ หลวงพ่อชาญ สำหรับการ ตั้งธาตุหนุนนั้น ลูกศิษย์ในสายของ หลวงพ่อเหลือ ทราบกันดีว่าเป็นหัวใจหลัก ของการปลุกเสกวัตถุมงคล

ผลงานด้านการ ดูแลศาสนสมบัติ หลวงพ่อชาญ ได้จัดสร้างอาคารเสนาสนะต่างๆ มากมาย ทั้งศาลาการเปรียญ กุฏิทรงไทย ซุ้มประตู โรงเรียน พระปริยัติธรรม และเมรุไร้ควัน จนได้รับการยก เป็นวัดพัฒนาดีเด่นในปี พ.ศ.2547

ด้านการ ศึกษา ได้จัดให้มี การสร้างโรงเรียน ประถมวัดบางบ่อ พร้อมทั้งสนับสนุน โรงเรียน ทุกโรงเรียน ที่อยู่ในเขตปกครอง ด้วยทุน ทรัพย์ที่ชาวบ้านในย่านนั้น ให้การ บริจาคไว้

ซึ่งท่านได้ จัดตั้ง กองทุน เอาไว้ส่งเสริมให้ เด็กนักเรียน ได้มีโอกาสได้รับการศึกษา รวมทั้งพระภิกษุ-สามเณรด้วย ท่านได้ส่งพระภิกษุ-สามเณรที่สนใจใฝ่การศึกษาเหล่านั้น ไปรับการศึกษา ในกรุงเทพฯ บางรายประสบความสำเร็จทางด้านการ ศึกษาทั้งทางโลก และทางธรรม โดยอาศัยปัจจัยจากกองทุนการ ศึกษาที่ท่านจัด ตั้งขึ้น

ลำดับการ ปกครองคณะสงฆ์ พ.ศ.2510 ดำรง ตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดบางบ่อ พ.ศ.2513 ได้รับแต่งตั้ง เป็นเจ้าคณะ อำเภอบางบ่อ พ.ศ.2541 ได้รับแต่งตั้งเป็น ที่ปรึกษาเจ้า คณะอำเภอบางบ่อ จนถึงปัจจุบัน ลำดับสมณศักดิ์ พ.ศ.2510 ได้รับพระราชทาน เลื่อนสมณศักดิ์

เป็นพระครูสัญญาบัตรที่ พระครูวิจารณ์ธรรมคุณ พ.ศ.2551 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระมงคลวรากร

การสร้างวัตถุมงคล ของหลวงพ่อชาญนั้น นานครั้งถึงจะจัดสร้างสักครั้งหนึ่ง เช่น พระเหรียญและพระผง 80 ปี เหรียญนั่งเสือ เสือหล่อ เสือไม้แกะจากไม้งิ้วดำ ไม้พะยูง และอื่นๆ เป็นต้น

แต่ส่วนมากญาติโยม จะมาขอสร้างท่าน ก็เมตตาอนุญาต ให้จัดสร้าง หลวงพ่อชาญ เป็น พระสุปฏิปันโน เป็นพระแท้ ที่น่าเลื่อมใส ศรัทธาเป็นอย่างยิ่ง ชื่อเสียงโด่งดัง มานาน เป็นที่กล่าวขานในหมู่ศิษย์ชาวบางบ่อ และชาวปากน้ำถึง ความขลังความ ศักดิ์สิทธิ์ และจริยวัตร ทำให้ท่านได้รับกิจนิมนต์ ไปนั่ง ปรกปลุกเสก วัตถุมงคลในพิธี พุทธาภิเษกวัตถุมงคลสำคัญ ทั่วประเทศ

สำหรับวัตถุมงคลของท่านที่มีประสบการณ์และกล่าวขานกันถึงพุทธคุณ ได้แก่ เหรียญนั่งเสือ ปี พ.ศ.2550 ถือได้ว่าเป็นเหรียญยอดนิยมในขณะนี้ นอกจากนี้ ยังมีวัตถุมงคลดังอีกหลายรุ่น อาทิ เหรียญหล่อโบราณเนื้อเงิน, พระกริ่ง รุ่นมงคลวรากร, เหรียญโปร่งฟ้าหลวงพ่อชาญ, พระผงรูปเหมือนหลวงพ่อชาญ นั้นเอง

มรณภาพ ละสังขาล

เมื่อเวลา 12.00 น. วันที่ 10 ก.ค.61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดบางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ คณะสงฆ์วัดบางบ่อ และคณะศิษยานุศิษย์ ได้ทำการเคลื่อนย้ายสังขารของ ท่านเจ้าคุณพระมงคลวรากร ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบางบ่อ/เจ้าอาวาสวัดบางบ่อ จาก รพ.บางบ่อ มายังวัด หลังมรณภาพด้วยโรคชรา เมื่อเวลา 07.00 น.

ขอขอบพระคุณ บทความชีวประวัติเกจิอาจารย์ โดย ufabet

อ่านบทความส่งเสริมการลงทุน >> คลิ้ก <<