Categories
รวมบทความ

หลวงพ่อดำ วัดอินทาราม

ประวัติ หลวงพ่อดำ วัดอินทาราม เกจิแห่งเมือง พยุหะคีรี

หลวงพ่อดำ วัดอินทาราม

หลวงพ่อดำ วัดอินทาราม ท่านเป็นลูกศิษย์เอกของ หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ นอกจากพระเครื่องของ พระครูนิภาธรโศภณ หลวงพ่อชี อดีตเจ้าอาวาสวัดอินทารามแล้ว พระเครื่องของ วัดอินทารามที่มีชื่อเสียงอีกชุด ซึ่งแต่ก่อน นั้นไม่ค่อยมี ใครสนใจกันนัก

เพราะพระอาจารย์ ผู้สร้าง ท่านสร้างแจกฟรี เป็นพระเครื่องที่จัดสร้างเพียงเพื่อประกอบการ ฝึกเจริญพระกรรมฐาน ทำปฐวีและเตโชกสิณเท่านั้น คล้ายๆ กับพระเครื่องของ หลวงพ่อโหน่ง

อินทสุวัณโณ วัดคลองมะดัน อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี พระเครื่องที่ผู้เขียน กำลังบรรยายถึงนี้ คือ พระกสิณ หลวงพ่อดำ วัดอินทาราม อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์

วัดอินทาราม ตั้งเมื่อ พ.ศ.2325 เดิมชื่อวัดบ้านขลู่ ตามชื่อหมู่บ้าน ขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก ต่อมานายอินทรีและนางจันทร์ ผู้อุปถัมภ์วัดได้ดำเนินการขอเปลี่ยนชื่อเป็น “วัดอินทาราม” ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2529 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 20 เมตร

ยาว 40 เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาส เท่าที่ทราบนาม คือ รูปที่ 1 พระอธิการไชยา รูปที่ 2 พระอธิการน้อยหมอ รูปที่3 พระอธิการน้อย รูปที่ 4 พระอธิการยอด รูปที่ 5 พระอธิการเพียร รูปที่ 6 พระครูอินทรวชิรภรณ์ พ.ศ.2538จนถึงปัจจุบัน มีพระภิกษุจำพรรษา จำนวน 7 รูป

ชาติกําเนิด หลวงพ่อดำ วัดอินทาราม

หลวงพ่อดำ เป็นชาว จ.สิงห์บุรี มีนามเดิมว่า ดำ หอมแสน โยมบิดาชื่อ กร่าง โยมมารดาชื่อ สี ต่อมาหลวงพ่อดำได้รับการอุปการะจากตระกูล พวงสมบัติ โดยมี ปู่แนม พวงสมบัติ และ แม่บุญ พวงสมบัติ เป็นพ่อแม่บุญธรรม ภายใต้การเลี้ยงดูของคุณย่าพุก ปัจจุบัน พ.ศ.2556 อายุ 96 ปี และคุณยายไล้ พวงสมบัติ

อุปสมบทหลวงพ่อดำ วัดอินทาราม

เมื่ออายุ ครบบวชจึงเข้า อุปสมบท ที่วัดอินทาราม อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ โดยมี พระครูพยุหานุศาสก์ หลวงพ่อชิต ชิตจิตฺโต วัดยางขาว อ.โกรกพระ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูนิสิตคุณากร

หลวงพ่อกัน คงฺครตโน เป็น พระกรรมวาจาจารย์ พระครูนิภาธรโศภณ หลวงพ่อชี วัดอินทาราม เป็น พระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายา รักขิตตธัมโม แปลว่า ผู้มีธรรมอันรักษาแล้ว

พระภิกษุดำ ตั้งใจศึกษา พระธรรมวินัย อย่างเคร่งครัด ท่านเรียนรู้พระปริยัติและ ศีลาจาริยาวัตร ของภิกษุ แต่ทว่าท่านไม่ใคร่ใฝ่ ศึกษาสอบนักธรรมต่างๆ ได้แต่เรียนเพื่อรู้ และนำไปปฏิบัติ เท่านั้นนอกจากนี้ ท่านยังได้ศึกษาวิชา แพทย์แผนโบราณ พระกรรมฐาน และ วิทยาคมจากปู่แนม

พวงสมบัติ หลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว หลวงพ่อชี วัดอินทาราม หลวงพ่อสด วัดหางน้ำสาคร หลวงปู่อินทร์ วัดเกาะหงษ์ หลวงปู่หุ่น วัดเขาแก้ว หลวงพ่อเดิม พุทธสโร วัดหนองโพ วิชาที่ได้รับจาก หลวงพ่อเดิม คือ วิชาการสักยันต์ การเขียนยันต์ พระเจ้า 5 พระองค์หน้าช้าง วิชาการเข้ามีดหมอเทพศาสตรา

หลวงพ่อดำ วัดอินทาราม


วัตถุมงคล หลวงพ่อดำ

จากนี้ท่านยังศึกษา กับหลวงพ่อคร้าม วัดสะพานหิน อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท หลวงพ่อคร้าม เป็นอาจารย์ ผู้สอนวิธีทำกสิณ และการลบผงปถมัง, ผงอิธะเจ เพื่อเป็นกุศโลบาย สำหรับฝึก สมถกรรมฐาน ทุกๆ วัน เมื่อว่างเว้นจากการรักษาคนไข้ หลวงพ่อดำ จะขลุก อยู่กับการปฏิบัติ พระกรรมฐาน นั่งนับประคำ การปั๊มพระและสุมไฟเผาพระ นั่งเพ่งเตโชกสิณอยู่ข้างๆ เตาเผาอยู่วันยังค่ำ

ผู้คน ที่ผ่านไปพบเห็น ท่านในสมัยนั้น เห็นเป็นเรื่อง ปกติตามวิสัย แต่ก็หามีใครรู้ไม่ว่า ท่านทำไปเพื่ออะไร เพราะในชีวิตของท่านไม่เคยออกจำหน่ายหรือ โฆษณาสรรพคุณ พระเครื่องเหล่านี้เลย ได้แต่ทำมาแล้วนำไปแจกเป็นการกุศลทั้งหมดทั้งสิ้น

มวลสารที่ใช้ทำพระเนื้อดิน คือ 1.ดิน 7 โป่ง 2.ดิน 7 ป่าช้า 3.ดิน 7 ท่า 4.ดิน 7 เมือง 5.ดินพระอุโบสถเก่าของวัด อินทารามและพระอุโบสถวัดอื่นๆ 6.ไคลเสมา 7.ว่านยาต่างๆ 8.น้ำมันสักของหวงพ่อเดิม 9.ดินเหนียวใจกลางนา 10.น้ำมันมนต์ 11.ผงอิธะเจ และ ลูกกลอนหลวงพ่อคร้าม 12.ผงปถมัง

นอกจากนี้สันนิษฐานว่า ท่านได้มวลสารอื่นๆ จากหลวงพ่อกัน หลวงพ่อคร้าม หลวงพ่อชี หลวงพ่อหุ่น และหลวงพ่อเดิมอีกด้วย
ท่านจะปลุกเสก ผสมมวลสาร ปั้นดินเพ่งกสิณดิน ปฐวีกสิณ ในตอนกลางคืน ภายหลังที่ได้ทำวัตร เย็นเสร็จแล้ว พอรุ่งเช้าท่านจะตื่นตั้งแต่ตี 3 ทำวัตรสวดมนต์ และปลุกเสกอีกหนึ่งคำรบ นั้นเองครับรีบหามาไว้บูชากันนะ

มรณภาพ ละสังขาล

หลวงพ่อดำ รักขิตตธัมโม ท่านเป็นเพียง พระลูกวัด อินทารามธรรมดาๆ รูปหนึ่ง แต่วัตรปฏิบัติของท่านนั้น น่าเลื่อมใสศรัทธาผิดจากหลวงตาทั่วๆ ไป กล่าวคือ ท่านถือเคร่งครัด เรื่องการนั่ง วิปัสสนากรรมฐานเป็นนิตย์ และมีความรู้พิเศษด้าน วิชาแพทย์แผนโบราณ

ให้การสงเคราะห์ผู้คนโดย ไม่เลือกชั้นวรรณะพระเครื่อง ของท่านมีดีแบบไม่ต้องเชียร์มานาน กว่าสามสิบปีแล้ว หากผู้ใดมีไว้ครอบครองก็ขอให้รู้คุณค่าเก็บรักษาไว้ให้ดี ตราบจนถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2541 ท่านได้ถึงกาลมรณภาพ ด้วยโรคมะเร็งในลำไส้ สิริรวมอายุ 71 ปี พรรษา 49

ขอขอบคุณบทความชีวประวัติ เกจิอาจารย์ดัง โดย ufabet

อ่านบทความดีๆ เพิ่มเติมได้ที่ >> คลิ้ก!!