Categories
รวมบทความ

หลวงพ่อบุดดา ถาวโร

ประวัติ หลวงพ่อบุดดา ถาวโร เกจิดัง เมืองลพบุรี

หลวงพ่อบุดดา ถาวโร

หลวงพ่อบุดดา ถาวโร ท่านนั้นเกิด เมื่อวันเสาร์ขึ้น 10 ค่ํา เดือนยี่ ปีมะเมีย ซึ่งตรงกับวันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2437 ที่ตําบลภูคา อําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรีบิดาชื่อ นายน้อย มงคลทอง มารดาชื่อ นางยิ่ง มงคลทอง วันเสาร์ขึ้น 10 ค่ำ เดือนยี่ ปีมะเมีย บิดาชื่อนายน้อย มารดาชื่อ นางอ่ำ มงคลทอง

มีพี่น้องรวมกัน 7 คน ภูมิลำเนา  เกิดที่บ้านหนองเกวียนหัก ต.พุคา อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี การศึกษา  สมัยเด็กไม่มีโอกาส ได้เรียนหนังสือ เพราะบริเวณใกล้บ้านไม่มีโรงเรียน จนเติบใหญ่จึงเป็นที่พึ่งพา ช่วยบิดามารดาทำนาเลี้ยงชีพ

ในสมัยเป็นเด็กเล็กๆ นั้นท่านสามารถ ระลึกชาติได้ อันเป็นทุนเดิมที่ท่านเคยสั่งสม ไว้นั่นเองใน สมัยเป็นฆราวาส หลวงปู่บุดดา ถาวโร ได้เคยรับใช้ชาติด้วยการ เป็นทหาร ในปีพ.ศ.2458

อุปสมบท หลวงพ่อบุดดาถาวโร

เมื่อหลวงปู่ อุปสมบท แล้ว ท่านจำพรรษาอยู่ ณ วัดเนินขาว จังหวัดลพบุรี ปฏิบัติอุปัชฌาย์ตาม แบบแผนของ ภิกษุสมัยนั้น ไม่มีการศึกษาเล่าเรียนทั้งทางปริยัติ หรือปฏิบัติ คงทำวัตรท่องหนัง สือสวดมนต์ และปาฏิโมกข์ แต่ท่านอ้างเสมอ ว่าอุปัชฌาย์ ทุกองค์ท่านสอน

ถูกเกณฑ์ทหาร เมื่ออายุได้ 20 ปี พ.ศ.2458 ตรงกับรัชกาลที่ 6ในกองทัพที่ 3 ศูนย์ราชการ ทหารปืนใหญ่ อ.โคกกระเทียม จ.ลพบุรี หลักฐานการเกณฑ์ทหาร รับราชการอยู่ 2 ปี หลังพ้นราชการ ทหาร ช่วยครอบครัวทำงานบ้าน เรื่อยมา อุปสมบท 

พ้นราชการ เกณฑ์ทหาร ช่วย บิดามารดา ทำนาอยู่อีก 4 ปี จึงขอลาอุปสมบท เมื่อวันที่ 15 เมษายน พ.ศ.2465 ที่วัดเนินยาว ต.โพนทอง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี มีพระครูขันสุนทร ม.ร.ว.เอี่ยม อิศรางกูร ณ อยุธยา เป็น พระอุปัชฌาย์ พระครูเรื่อง เป็น พระกรรมวาจาจารย์ เจ้าอธิการไหล เป็น อนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า ถาวโร

ปัญจกรรมฐานให้ แล้วในวันอุปสมบท นั่นก็คือ อุปัชฌาย์ท่านสอนให้ว่า เกศา  ผม โลมา  ขน นักขา  เล็บ ทันตา  ฟัน และ ตโจ  หนัง และทวนกลับ ว่าให้พิจารณาสิ่ง เหล่านี้ในร่างกาย ของตนและคนอื่น ล้วนเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอน เป็นบ่อเกิด ของทุกข์ทั้งกายและจิตใจ เป็นของหาที่ยึด ถือเป็นตัวตน ไม่ได้มานานแล้ว ทุกคน

และในพรรษาที่หลวงปู่บวชนั้น ได้มีการสร้างศาลา มุงสังกะสีขึ้น ซึ่งในการมุงหลังคาคราวนั้น มีเรื่องเล่า ความมหัศจรรย์ ทางอำนาจจิตของหลวงปู่ตั้งแต่สมัยบวชเดือนแรกทีเดียว เพราะในการมุงหลังคาและตามปกติในฤดูร้อน แดดก็ร้อนจัดในตอน บ่ายอยู่แล้ว 

และเมื่อ เครื่องมุง เป็นสังกะสีด้วย ก็ยิ่งทวีความร้อน มากยิ่งขึ้น พอตกตอนบ่ายทั้ง พระและชาวบ้าน ต่างทนความร้อน ไม่ไหว ต้องลงมาพักกันหมด คงเหลือ แต่หลวงปู่ ซึ่งเป็นพระบวชใหม่ยังไม่ครบเดือน มุงหลังคาอยู่ข้างบนองค์เดียว จนสำเร็จ

เมื่อรับกฐินแล้ว แต่พรรษาแรก หลวงปู่ท่าน ออกจาริกแสวงหาสถานที่วิเวกเจริญ สมรธรรมตาม อัธยาศัยองค์เดียว โดยไม่มีกลดมีมุ้ง แบบอุทิศชีวิตและเลือดเนื้อ เป็นทาน แก่ยุง อยู่นาน จนเลือดแดงฉาน ติดจีวรและบินไปไม่ไหว

ออกศึกษาธรรมธุดงค์ในป่า

สมัยนั้น การศึกษา พระปริยัติธรรมบาลี ยังไม่แพร่หลาย ท่านอาศัยการหัดอ่าน ท่องบทสวดมนต์ ทำวัตรเช้า-เย็นอยู่ภายในวัด รวมทั้งได้รับการสอนกรรมฐาน เบื้องต้น จากพระอุปัชฌาย์

ด้วยจิตที่มุ่งมั่น แสวงหา โมกขธรรม เพียงพรรษา แรกท่านออกจาริกธุดงค์ไปตามภาค ต่างๆ ข้ามฝั่งไทยไป สู่ประเทศลาว อย่างกล้าหาญชาญชัย เป็นการธุดงค์ เดี่ยว ไม่มีครูผู้ชี้แนะ มีแต่ร่มเก่า บาตรหนึ่งใบ และข้าวของเครื่องใช้ ที่จำเป็นเท่านั้น

แต่ละเส้น ทางธุดงค์ ของท่านได้พบ ปะสหธรรมิก หลายรูป ทั้งพระกัมมัฏฐานที่เก่งใน ทางปฏิบัติ พระเกจิเรืองวิทยาคม และพระเถระ ชั้นผู้ใหญ่ อาทิ พระอุบาลี คุณูปมาจารย์ จันทร์ สิริจันโท

วัดบรมนิวาส, สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวง วชิรญาณวงศ์ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต, พระสุพรหมยาน วัดพระพุทธบาทตากผ้า หลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค หลวงพ่อปาน วัดบางเหี้ย หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ หลวงพ่อสด วัดปากน้ำ

หลวงพ่อบุดดา ถาวโร

มรณภาพละสังขาล หลวงพ่อบุดดา ถาวโร

หลวงปู่ท่าน ไม่เคยสอน ให้ชาวบ้าน งมงายใน วัตถุมงคล หรือเครื่องรางของขลัง แต่ท่านมีวิธี อบรมใจตัวเอง ได้อย่างแยบคาย แม้ในยามเผชิญอยู่กับ ภยันตราย เฉพาะหน้า ท่านก็จะยกสิ่งที่เผชิญ อยู่นั้นเป็นอุบายในการอบรมจิตใจ ตนเสมอ

เวลากว่า 40 ปี ที่ใช้ชีวิตอยู่ในป่าเขา อบรมจิตใจ ของท่านจน สามารถแยกแยะ กำหนด และตัดสังโยชน์ ได้อย่างเป็นขั้นตอน

ช่วงบั้น ปลายชีวิต หลวงปู่บุดดา ท่านทรงมี อาการ อาพาธหนัก คณะศิษย์นิมนต์ พระเกจิ อาจารย์ชื่อดัง ประกอบพิธีนั่ง กัมมัฏฐานช่วยต่ออายุให้หายจากอาการอาพาธ แต่ท่านมิอาจฝืนสังขาร มรณภาพอย่างสงบ เมื่อวันพุธที่ 12 ม.ค.2537 สิริอายุ 100 ปี พรรษา 72

ขอขอบคุณบทความชีวประวัติเกจิอาจารย์ โดย ufa168

** หาอ่านบทความด้านการลงทุน >> https://ufabets5.com/contentandnews/