Categories
รวมบทความ

หลวงพ่อพร้า

หลวงพ่อพร้า

ชีวประวัติ หลวงพ่อพร้า

หลวงพ่อพร้า พระเกจิชื่อดัง แห่งเมืองชัยนาท วันนี้เราจะมาเล่าเกี่ยวกับพระเกจิรูป หนึ่งซึ่งท่าน เป็นพระที่มีเมตตา เป็นที่กราบไหว้ ของชาวบ้านไม่ขาด สายเลยในแต่ละวัน ชื่อเสียงของท่าน เป็นที่รับรู้กันทั่วท้องทุ่งเมืองสรรคบุรีถึง ความขลังความศักดิ์สิทธิ์ ของน้ำมนต์ ที่สามารถพลิกผันสถานการณ์ อันเลวร้าย

ให้กลับกลายเป็นดีได้ อย่างน่าอัศจรรย์ จนได้รับสมญานาม หลวงพ่อพร้า เจ้าตำรับน้ำมนต์ บาทเดียว ปัจจุบัน หลวงพ่อพร้า หรือ พระครูวิจิตรชยานุรักษ์ดำรง ตำแหน่งเจ้าอาวาส วัดโคกดอกไม้ ต.ดงคอน อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท

หลวงพ่อ ท่านมีนาม เดิมว่า พร้า ยอดดำเนิน เกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2466 ตรงกับเดือน 5 ปีกุน เป็นชาวชัยนาท โดยกำเนิด ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม ชีวิตในเยาว์วัย ของท่าน ผิดแผกไปจากเด็กในวัยเดียวกัน เพราะกำพร้า โยมบิดา ตั้งแต่ท่านอยู่ในครรภ์ ของมารดาได้เพียง 3 เดือน เมื่อพ้นจาก ครรภ์มารดา

เครือญาติ จึงพร้อมใจกัน ตั้งชื่อให้ท่านว่า กำพร้า หากแต่การแจ้งชื่อที่ปรากฏในทะเบียน ราษฎร์ ตกคำว่า กำ คงเหลือเพียงคำว่า พร้า เพียงอย่างเดียว จึงไปตรง กับคำที่หมายถึง ของมีคม ซึ่งเกิดจาก เหล็กกล้ามีดพร้า นั่นเอง ในวัยเด็ก

แม้จะขาดบิดาผู้เป็น เสาหลักของครอบครัว แต่มารดาของท่านได้อุ้มชูเลี้ยงดูบุตรธิดาด้วย ความอุตสาหะ และท่านยังได้รับ ความเอื้ออาทรจากบรรดาเครือญาติ เนื่องจากมีอุปนิสัย เป็นเด็กที่ว่านอนสอนง่าย มีใจโอบอ้อมอารี ท่านมัก จะติดตามผู้ใหญ่

เข้าวัดทำบุญ อยู่เสมอๆหลังจากได้ศึกษาเล่าเรียนจบ ชั้นประถมปีที่ 4 มิได้มีโอกาสเรียนต่อ เพราะฐานะทางบ้านยากจน ทั้งๆ ที่ใจของท่านอยาก จะร่ำเรียนต่อ

จึงเป็นเหตุให้ท่านได้ตั้ง จิตอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาไว้ว่า หากมีโอกาสได้บวช จะขอบวช ให้เสากุฎีคอด หรือเสากุฎีขาด และหากมีโอกาสได้เป็นสมภารเจ้าวัด จะอุปถัมภ์การ ศึกษาแก่เด็กๆ ที่พ่อแม่มีฐานะยากจน จะทำ จะช่วยให้เต็ม ความสามารถ ครั้นอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ ได้เข้าพิธีอุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดโคกดอกไม้ ต.ดงคอน อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท

หลวงพ่อพร้า

โดยมีพระครูปัตย์ เป็นพระอุปัชฌาย์, พระสมุห์เขียว เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และ พระอาจารย์โห้ เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายา อัตตสันโต หมายถึง ผู้มีตนอันสงบแล้ว ภายหลังจาก ที่ได้อุปสมบทแล้ว ท่านมีจิตมุ่งมั่นและเพลิดเพลิน ต่อรสพระธรรม หมั่นเพียรในการศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัย สามารถสอบได้นักธรรมชั้นตรี-โท รวมทั้งช่วยเหลือการพัฒนาวัด

ชุมชนบ้านดงคอน เป็นเขตติดต่อ ระหว่าง สุพรรณบุรีและชัยนาท ชื่อดงคอนสันนิษฐานมา จากการหาบคอน ของออก ไปขายของชาวบ้าน เพราะไม่มีเส้นทาง ถนนออก จากหมู่บ้าน ส่วนวัดโคกดอก ไม้วัดประจำชุมชน ก็ได้ชื่อ มาจาก การทำพลุ ตะไล ไฟพะเนียง จุดในเทศกาลต่างๆ ถ้าประกวดกันวัดนี้มัก จะได้รางวัลเสมอ

จึงชื่อว่าโคกดอกไม้ แต่ปัจจุบันไม่มีการทำดอกไม้ไฟแล้วพื้นที่ย่านนี้ในสมัย พ.ศ. 2500 ยุคจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ได้มีการเข้ามา หักร้างถางป่าและทำถนน เข้ามายังชุมชน ตลอดจนมีผู้คนเข้ามา จับจองพื้นที่เพื่อทำไร่อ้อยมากมาย ระหว่างนั้นเอง ก็ได้มีการพบ โบราณวัตถุต่างๆ จากพื้นดิน จำพวกลูกปัด ตุ๊กตาดินเผา

เศษภาชนะ เครื่องปั้นดินเผา หรือเหรียญเงิน โบราณมากมาย บางครั้งมีผู้กลัว อาถรรพ์ของเก่า ก็จะนำมาถวาย ให้วัดโคกดอกไม้ แต่ส่วนใหญ่จะขายหรือสูญหาย และไม่เห็นค่า จนเมื่อมีนัก โบราณคดี เข้ามาสำรวจและเขียนบันทึกไว้เมื่อ พ.ศ. 2517 ว่าเป็นเมือง โบราณยุคทวารวดี ประวัติศาสตร์ ในย่านบ้านดงคอน แห่งนี้จึงเริ่ม แจ่มชัดขึ้น

หลวงพ่อพระครู วิจิตรชยานุรักษ์ หลวงพ่อพร้า ปัจจุบันอายุ 87 ปีแล้ว ท่านเป็น พระเกจิอาจารย์ ชื่อดังของ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท สร้างเหรียญมงคลให้สาธุชน เช่าไปบูชา เพื่อความเป็น สิริมงคล มากมายหลายรุ่น พุทธคุณของท่านคือแคล้ว คลาดจาก ภัยอันตรายทั้งปวง แต่นอกจากท่านจะเป็นเกจิอาจารย์ แล้วท่านยัง เป็นพระนัก พัฒนา

ได้หาทุนสร้าง สาธารณะ ประโยชน์มากมาย ให้ชุมชน เช่นโรงพยาบาล โรงเรียน สิ่งปลูกสร้างต่างๆ ในวัด รวมทั้งอาคารพิพิธภัณฑ์
พิพิธภัณฑ์ นั้นเป็นอาคาร ที่แบ่งเป็นสองส่วน

ด้านซ้ายของอาคารคือ ห้องสมุดของการศึกษานอกโรงเรียน ส่วนด้านขวาติด ลูกกรงและเหล็กดัดเป็นอย่างดี นั่นคือ ส่วนจัดแสดงของ พิพิธภัณฑ์

หลวงพ่อพร้า

ซึ่งมีขนาดเล็กมาก ปัจจุบันพิพิธภัณฑ์ ไม่ค่อยได้เปิดให้ชม เพราะเคยถูกขโมยของไปจำนวนมาก หากมีผู้สนใจ ชมต้องมาติดต่อและพระจะเปิดให้เข้าชมเอง ของจัดแสดงภายใน ส่วนมากจะเป็นเครื่องปั้นดินเผา โอ่งขนาดใหญ่ทั้งโอ่งมังกรเคลือบ

และโอ่งสังคโลก สีเขียว เครื่องมือหินบดยาโบราณ และเครื่องถ้วยชามกระเบื้องเก่าแก่ ซึ่งเดิม เคยเป็นหน้าบรรณ ของโบสถ์เก่า แต่เมื่อมีการซ่อมแซม บูรณะโบสถ์ จึงถอดเครื่องกระเบื้อง เหล่านี้ลงมาบางชิ้นก็แตกหักเสียหาย ชิ้นที่สมบูรณ์ ถูกลักขโมยไปบ้าง ปัจจุบันเหลือไม่มากแล้ว นอกจากนั้นก็มีหีบ พระธรรม เก็บหนังสือใบลานเก่า และตำรายาโบราณ 

หลวงพ่อพร้า วันที่ 1 ธ.ค. ผู้สื่อข่าว รายงานว่า พระมงคลวิจิตร พร้า อตฺตสนฺโต พระราชาคณะ เจ้าอาวาสวัดโคกดอกไม้ ต.ดงคอน อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท เกจิชื่อดังที่พุทธศาสนิกชน

บั้นปลายชีวิต

ให้ความเคารพ นับถือเป็นอย่างมาก ได้มรณภาพลง เมื่อเวลา 17.04 น. สิริอายุ 96 ปี 7 เดือน พรรษา 76 จากการอาพาธ ด้วยโรคชรา ชาวบ้าน พร้อมด้วยศิษ ยานุศิษย์ร่วมอาลัย และเคลื่อนย้ายศพจากกุฏิ ไปยังศาลาอรทัย ประชานุรักษ์ ภายในวัดโคกดอกไม้อย่างเนืองแน่น

ขอขอบคุณบทความประวัติเกจิดีๆ จาก ufabet.com

Credit : https://ufabets5.com/