Categories
รวมบทความ

หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม

ประวัติ หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม บูรพาจารย์สายพระป่า

หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม

หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม ท่านนั้นเป็น พระผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ กอปรด้วยศีลและธรรม มีศีลาจริยวัตรที่งดงาม เป็นพระที่ปฏิบัติตาม พระธรรมวินัย คำสั่งสอน ของพระบรม ศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ตลอดจนปฏิบัติ ตามคำสั่งสอนของหลวงปู่สิม พุทธาจาโร หลวงปู่ฝั้น อาจาโร และหลวงปู่สิงห์ทอง ธมฺมวโร บูรพาจารย์สายพระป่า

พระอาจารย์สุธรรม มีนามเดิมว่า สุธรรม แซ่จึง เกิดเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พุทธศักราช 2492 ตรงกับวันศุกร์ แรม 14 ค่ำ เดือน 11 ปีฉลู ณ จังหวัดระยอง โยมบิดา โยมมารดาชื่อ นายบุญเลี้ยง และนางเซี้ยม แซ่จึง มีพี่น้องร่วมบิดามารดา เดียวกันทั้งหมด 14 คน ท่านเป็นบุตรคน ที่ 2

ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาส วัดป่าหนองไผ่ บ้านหนองไผ่ ต.ดงมะไฟ อ.เมือง จ.สกลนคร

ชิวิตในวัยเด็ก หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม

โดยเหตุที่บุตรคนโต เป็นผู้หญิง ท่านพระอาจารย์ ในวัยเด็ก จึงต้องทำหน้าที่เป็นพี่ชายคนโต ของน้องๆ ทั้ง 12 คน โดยมิได้จงใจจะฝึกหัด แต่การที่ท่านสำนึกใน ความเป็นพี่ใหญ่ มีความรักความเมตตา ต่อน้องๆ นี่เอง ได้ซึมซาบอุปนิสัยของ ความเป็น ผู้นำ ให้แก่ท่านโดยอัตโนมัติอย่างเป็นธรรมชาติ ซึมซาบอย่างค่อย เป็นค่อยไป

ดังนั้น จะเห็นได้จากในปัจจุบัน บรรดาลูกศิษย์ทั้งหลาย ของท่าน ต่างได้มีความรู้สึกที่เด่น ชัดตรงกัน ประการหนึ่งว่า ท่านพระอาจารย์มีเมตตา เอื้อเฟื้อสงเคราะห์ เอาใจใส่จริงใจ ต่อศิษย์

ปานบิดาเอื้ออาทร ต่อบุตร หรือดุจดังพี่ชายใหญ่ ให้ความอนุเคราะห์ ห่วงใยคุ้มครอง ป้องกันภัย ให้แก่น้องๆ ทุกคนโดยเสมอหน้ากันความกล้าหาญที่ต้องเดิมพัน ด้วยชีวิตด้วย สติปัญญา และความรอบครอบ มีความระมัดระวัง

นับเป็นความโชคดี อย่างยิ่งของท่าน ที่บิดามารดามี ความเห็นตรงกัน ที่จะฝึกให้บุตร ทุกคนให้สามารถ พึ่งตนเอง เรียนรู้แลค้นพบตนเอง ด้วยเหตุนี้นอกเหนือไปจากภารกิจ ที่ท่านปฏิบัติ ให้แก่ครอบครัวแล้ว ท่านจึงได้ใช้ชีวิตผจญภัย บ่มเพาะนิสัยเด็ด เดี่ยวกล้าหาญ

ในรูปแบบต่างๆ ตามวัยของท่าน เช่น การว่ายน้ำในแม่น้ำระยอง ซึ่งไหลเชี่ยวผ่านหน้าบ้าน ของท่าน แล้วว่ายออก ไปสู่ปากอ่าวสู่ทะเลเป็นระยะทางไกลๆ ซึ่งมิใช่สิ่งง่าย สำหรับทุกท่าน

เพราะการ ที่จะทำเช่นนี้ได้ บุคคลนั้นต้องฝึกฝน ตนเองจนมีความชำนิชำนาญสูง มีความเพียร มีความแข็งแรง กล้าหาญ อดทน และที่สำคัญต้องมีความ สุขุมระมัด ระวังรอบคอบ คำนวณกำลังของตน เองกับระยะทาง และการประเมิน สถานการณ์ต่างๆ ต้องมีความถูกต้องแม่นยำ

เช่น การสังเกตุคะเนระยะทาง ของเรือชนิดต่างๆ ที่จะแล่นผ่านมาว่ากับกำลังใน การว่ายน้ำของตน ว่ามีอัตราเสี่ยงภัย มากน้อยเพียงใด เรือลำใดสามารถเกาะพักได้ หรือเรือลำใด จะเป็นอันตราย หากว่ายน้ำเข้าใกล้รัศมี เพราะมีชีวิตเป็นเดิมพัน

ความสนุกท้าทาย ของท่านในวัยเด็กนั้น จึงสร้างเสริมลักษณะ นิสัยความกล้าหาญอย่างรอบคอบ รู้เขา รู้เรา มิใช่ความบ้าดีเดือด มุทะลุดุดันอันไม่เป็นแก่นสาร ของคนวัยคะนองทั่วไป

วัยเกณฑ์ทหาร หลวงพ่อสุธรรมสุธัมโม

จากวันนั้นจนถึงวัยเกณฑ์ทหาร ท่านขึ้นสู่ฝั่งด้วยจิตใจที่พร้อมจะรับใช้ชาติด้วยการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของทางราชการ อย่างถูกต้องตรงไปตรงมา ในเรื่องนี้ คุณโยมมารดา เคยเล่าให้ฟังว่า บรรดาพ่อแม่ของเด็กหนุ่มๆ วัยเกณฑ์ทหารในระแวกบ้าน ต่างพากันวิ่งเต้น จ่ายเงินสินบนให้แก่เจ้าที่บางคน เพื่อแลกกับการปลอดพ้นจากการถูกเกณฑ์ทหาร

ของลูกชายของตนๆ แต่สำหรับท่าน กลับกำชับอย่างแข็งขันกับมารดาว่า ขอห้ามขาดที่จะไปติดสินบนเพื่อการนี้ และท่านยังย้ำเพิ่มเติมอีกว่า หากท่านได้รับทราบข่าวว่าทางครอบครัว พยายามที่จะใช้เงินเพื่อการดังกล่าว ท่านสมัครขอเข้าเป็นทหารเกณฑ์ ด้วยตนเอง

อุปสมบท หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม

หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม

พระอาจารย์สุธรรม สุธัมโม อุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2513 ณ พัทธสีมา  วัดตรีรัตนาราม ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง โดยมีพระครูประจักษ์ตันตยาคม วัดคีรีภาวนาราม ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง เป็นพระอุปัชฌาย์

พรรษาที่ 1 ถึง 4 จำพรรษา ณ วัดตรีรัตนาราม เพื่อศึกษาพระปริยัติธรรม จนสอบได้นักธรรมชั้นเอกในปี พ.ศ. 2516

พรรษาที่ 5 ฝากตัวเป็นลูกศิษย์ เพื่อศึกษา ข้อธรรมะแนวทาง ปฏิบัติของพระฝ่ายกรรมฐาน กับหลวงปู่แหวน สุจิณโณ วัดดอยแม่ปั๋ง ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ และหลวงปู่สิม พุทธาจาโร แห่งวัดถ้ำผาปล่อง ต.บ้านถ้ำ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

พรรษาที่ 6 พ.ศ. 2518 ได้กราบลาหลวงปู่สิม เพื่อเดินทางไปจังหวัดสกลนครเพื่อฝากตัว เป็นลูกศิษย์รับใช้ ศึกษาข้อธรรมะและจำพรรษากับหลวงปู่ฝั้น อาจาโร แห่งวัดป่าอุดมสมพร ต.พรรณา อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

พรรษาที่ 7 ถึง 9 พ.ศ. 2519-2521 จำพรรษา เพื่อศึกษาข้อธรรมะกับ พระอาจารย์สิงห์ทอง ธมฺมวโร แห่งวัดป่า แก้วชุมพล ต.บ้านชุม อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร    

พรรษาที่ 10 ถึง 11 พ.ศ. 2522 2523 จำพรรษาอยู่กับ ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน หรือ ท่านอาจารย์ ใหญ่บ้านตาด แห่งวัดเกษรศีลคุณ วัดป่าบ้านตาด ต.บ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

พรรษที่ 12 ถึง 51 นับตั้งแต่ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2524-2563 จำพรรษาที่วัดป่าหนองไผ่ ต.ดงมะไฟ อ.เมือง จ.สกลนคร แทนพระอาจารย์ทองฮวด นั้นเองครับ

ขอขอบคุณบทความชีวประวัติเกจิอาจารย์ โดย ufabet

**อ่านบทความการลงทุนเพิ่มเติม >> https://ufabets5.com/contentandnews/