Categories
รวมบทความ

หลวงพ่อเนื่อง

หลวงพ่อเนื่อง

หลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี

หลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี อำเภออัมพวา จ.สมุทรสงคราม ตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข 325 สมุทรสงคราม-บางแพ กิโลเมตร 34–35 ตำบลบางช้าง เป็นวัดโบราณริมฝั่งคลองอัมพวาต่อเนื่องกับคลองผีหลอก วัดนี้สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายรัชกาลสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง สันนิษฐานว่า ท้าวแก้วผลึก (น้อย)

นายตลาดบางช้าง ต้นวงศ์ราชินิกุล บางช้างเป็นผู้สร้างขึ้น บริเวณหลังวัดเดิมเป็นนิวาสสถาน ของคุณนาค (สมเด็จพระอมรินทรามาตย์พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 1) และคุณบุญรอด (สมเด็จพระศรีสุริเยนทรามาตย์ พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 2)

ประวัติวัดจุฬามณี ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

วัดจุฬามณี

วัดจุฬามณี ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
วัดจุฬามณี ตั้งอยู่ที่เลขที่ 93 หมู่ 9 ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม อยู่ติดถนนสายสมุทรสงคราม-บางแพ
ด้านหน้าติดกับ คลองอัมพวา เชื่อมติดต่อกับคลองบางผีหลอก ห่างจากตัวจังหวัดสมุทรสงครามราวประมาณ 7 กิโลเมตรเศษ และห่างจากที่ตั้งที่ว่าการอำเภออัมพวาประมาณ 2 กิโลเมตร

ด้านทิศเหนือติดกับถนนสายสมุทรสงคราม-บางแพ ทิศใต้ติดกับคลองอัมพวา วัดจุฬามณี เป็นวัดเก่าแก่โบราณ มีความสำคัญในประวัติศาสตร์เกี่ยวกับ ราชวงศ์จักรี ฝ่ายราชนิกุล(ตระกูลบางช้าง) วัดจุฬามณี เดิมมีชื่อเรียกว่า “วัดแม่เจ้าทิพย์” ตามประวัติสืบ มาได้ว่า วัดนี้สร้างมาแต่รัชสมัยพระเจ้าปราสาททอง มีกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี

ตามประวัติว่าท่านท้าวแก้วผลึก น้อย ธิดาคนหนึ่งของท่านพลาย ซึ่งเป็นนายตลาดบางช้าง มีหน้าที่เก็บภาษี อากรขนอนตลาด จึงมีทรัพย์และรายได้มากชั้นเศรษฐีผู้หนึ่ง จึงได้สร้างวัดจุฬามณี ขึ้นมาใหม่ วัดจุฬามณีได้รับความอุปถัมป์ ทำนุบำรุงจาก มหาอุบาสก และมหาอุบาสิกาสำคัญ ซึ่งต่อมาภายหลังเป็นต้น ราชวงศ์จักรี โดยภูมิประเทศแห่งนี้ เป็นที่ประสูติของเจ้าผู้ครองประเทศไทย สืบต่อกันมา

ประวัติบ่งชัดว่า เป็นต้นราชตระกูล บางช้าง ข้อสำคัญก็คือ วงศ์ตระกูลราชนิกุลบางช้างนี้ มีต้นกำเนิดไปจากตำบล บางช้างนี้เอง นิวาสถานเดิมของท่านเศรษฐีทอง เศรษฐีสั้น เป็นพระชนกชนนีของ สมเด็จพระอัมรินทรามาตย์นั้นตั้ง อยู่หลังวัดจุฬามณี

ซึ่งเดินไปราวสัก 5 เส้น(หรือราวประมาณ 5 นาที) บริเวณนิวาส ถานนั้นมีต้นจันทน์ใหญ่อยู่ 3 ต้น แต่ละต้นวัดโดย รอบประมาณ 2 คนโอบ ระหว่างต้นห่างกันประมาณ 4 วา กล่าวกันว่าปลูก อยู่ข้างบ้านของท่านเศรษฐีทั้งสอง แต่เป็นที่น่าเสียดาย ว่าต้นจันทน์ ได้ทิ้งซากล้มขอนไว้จนผุ ซากนี้ยังคงทิ้งขอนอยู่จนถึง ปีพุทธศักราช 2510

วัดจุฬามณี

วัดจุฬามณี มีมาแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ท้าวแก้วผลึก(น้อย)เศรษฐีในวงศ์ราชนิกุลบางช้างคงสร้างวัดจุฬามณี นี้ขึ้นมาประมาณปี พุทธศักราช 2190 จะก่อนหรือหลังจากนี้ก็ไม่กี่ปี ท่านเศรษฐีสั้นพระชนนีของสมเด็จพระอมรินทรามาตย์ ที่เคยมาถือศีลรักษาอุโบสถที่ วัดจุฬามณีนี้นั้น ท่านได้มีอายุต่อมาจนถึงสมัยรัชกาลที่ 1 ท่าน สิ้นอายุขัยไปในราวปีพุทธศักราช 2344 อายุได้ 90 ปีเศษ

ท่านคงเกิดในราว ปีพุทธศักราช 2250 วัดจุฬามณีคงสร้างก่อนท่านเกิดราวประมาณ 70 ปี เพราะท่านท้าวแก้วผลึก(น้อย) ผู้สร้างวัดจุฬามณีนี้เป็นคนในแผ่นดินพระเจ้า ปราสาททอง เป็นธิดาท่านพลอย เป็นน้องสาวท่านชี ท่านชีเป็นมารดาของ ท่านเศรษฐีทอง จะเป็นด้วยว่า วัดจุฬามณี(วัดแม่เจ้าทิพย์)นั้นเป็นวัดเก่าแก่จริงๆซึ่งควรค่าแก่ การศึกษาค้นคว้าแต่ก็คงยากพอสมควร เพราะว่าสภาพเก่าแก่ของวัด

ได้ถูกธรรมชาติ รบกวนทำลายปรักหักพัง ไปเกือบหมดสิ้นแล้ว พระอุโบสถเก่าแก่ที่เชื่อว่า ท่านเศรษฐีทอง เศรษฐีสั้นมาถือศีลรักษาอุโบสถได้ถูกรื้อทิ้งลงไปเพราะธรรมชาติ ได้ทำลายจนใช้การไม่ได้แล้ว ทางวัดในสมัยท่านพระครูโกวิทสมุทรคุณ(เนื่อง) จึงทำการสร้างอุโบสถในบริเวณที่ตรงนั้นด้วยประการหนึ่ง อีกประการหนึ่งอุโบสถ หลังเก่าพังยุบลงมาเหลือแต่ฐานล่างแล้ว จึงต้องรื้อไป

ประวัติหลวงพ่อเนื่อง

หลวงพ่อเนื่อง

หลวงพ่อเนื่อง โกวิโท (พระครูโกวิทสมุทรคุณ) วัดจุฬามณี ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นพระเกจิอาจารย์ที่โด่งดังมาก เมื่อกว่า 20 ปีก่อน ท่านเป็นศิษย์เอก ของหลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม หลวงพ่อแช่ม วัดจุฬามณี หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ ฯลฯ วิชาความรู้ทางคาถาอาคมจึงย่อมไม่ธรรมดา

หลวงพ่อเนื่อง ท่านมีนามเดิมว่า เนื่อง เถาสุวรรณ เกิดเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2452 ปีระกา โยมบิดาชื่อนายถมยา เถาสุวรรณ โยมมารดาชื่อนางตาบ เถาสุวรรณ เกิดที่บ้านคลองใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จบการศึกษาชั้นประถม 4จากโรงเรียนวัดบางกะพ้อม เมื่อปี พ.ศ. 2463

อุปสมบท 

หลวงพ่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2475 ณ อุโบสถวัดบางกะพ้อม ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม โดยมี หลวงพ่อคง ธมฺมโชโต เจ้าอาวาสวัดบางกะพ้อม เป็นพระอุปัชฌาย์ หลวงพ่อแช่ม โสฬส เจ้าอาวาสวัดจุฬามณี เป็น พระกรรมวาจาจารย์ พระอาจารย์ปล้อง วัดบางกะพ้อม เป็นอนุสาวนาจารย์การศึกษา 

ท่านสามารถสอบ ได้นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดจุฬามณี เมื่อปี 2479 ขณะเดียวกันท่าน ก็มีความเชี่ยวชาญ ในทางวิปัสสนา และพุทธาคม เป็นอย่างมาก เนื่องด้วยท่าน ได้อาจารย์ ดีเป็นเบื้องต้น ตั้งแต่อุปสมบท

ประกอบกับ ความตั้งใจ มั่นในการศึกษา และปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยได้ศึกษาจาก หลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม พระเกจิอาจารย์ผู้โด่งดังของ จ.สมุทรสงคราม เจ้าของเหรียญ 1 ใน 5 ชุดเบญจภาคีเหรียญยอดนิยมของวงการพระเครื่องเมืองไทย

มรณภาพ

เมื่อต้นปี พ.ศ. 2530 หลวงพ่อเนื่อง เริ่มมีอาการอาพาธ จนกระทั่งในวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2530 เวลา 06.20 น.  ท่านก็ได้ละสังขาร มรณภาพอย่างสงบ  ที่โรงพยาบาลสมิติเวช สิริรวมอายุ 78 ปี 56พรรษา ยังความโศกเศร้าเสียใจ แก่ศิษยานุศิษย์ เป็นอันมาก ทิ้งไว้แต่หลักคำสอน วัตถุมงคล และผลงานการก่อ สร้างวัดจุฬามณี ที่มีความสวยงามและร่มรื่นจนทุกวันนี้และเรื่องที่น่าอัศจรรย์ เป็นอย่างยิ่งก็คือ สรีระของหลวงพ่อเนื่องท่าน กลับไม่เน่าเปื่อยแต่อย่างใด คงอยู่ในสภาพเดิมๆ ภายในหีบแก้ว บนมณฑป ที่ทางวัดและศิษยานุศิษย์ร่วมกันจัดสร้างขึ้นมาอย่างงดงามยิ่ง

ขอขอบคุณบทความสาระความเป็นมา เกจิชื่อดัง โดย ufabet.com