Categories
รวมบทความ

หลวงพ่อเสน่ห์ กตปุญโญ

ประวัติ หลวงพ่อเสน่ห์ กตปุญโญเกจิ อุทัยธานี

หลวงพ่อเสน่ห์ กตปุญโญ

หลวงพ่อเสน่ห์ กตปุญโญ หรือ พระครูอุปกิตสารคุณ เป็นพระเกจิอาจารย์เรืองวิทยาคม ปัจจุบันสิริอายุ 91 ปี พรรษา 66 ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพันสี หมู่ 1 ต.ท่าโพ อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี ด้วยท่านมี ความสนใจในการศึกษา พระปริยัติธรรม ได้เข้าศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม สามารถสอบ ได้นักธรรม ชั้นตรี-โท-เอก ณ

ชาติกําเนิด หลวงพ่อเสน่ห์ กตปุญโญ

หลวงพ่อ ท่านเกิด เมื่อวันจันทร์ที่ 10 ส.ค.2474 ที่บ้านเลขที่ 27 หมู่ 4 บ้านยางขาว ต.ยางขาว อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ อายุครบ 22 ปี เข้าพิธีอุปสมบท เมื่อวันที่ 11 เม.ย.2496 ณ พัทธสีมาวัดยางขาว ต.ยางขาว อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ มีพระครู พยุหานุศาสก์หลวงพ่อชิต เจ้าคณะอำเภอพยุหะคีรี และเจ้า อาวาสวัด ยางขาว เป็นพระอุปัชฌาย์

พระครูนิทัศน์ธรรมเวที หลวงพ่อช้อย เจ้าอาวาสวัดหัวงิ้ว เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระครูนิสิตคุณากร หลวงพ่อกัน เจ้าอาวาสวัดเขาแก้ว เป็นพระอนุสาวนาจารย์  ได้รับฉายาว่า กตปุญโญ มีความหมายถึง ผู้กระทำซึ่งบุญคุณความ ดีหลังอุปสมบท ท่านได้จำ

พรรษาอยู่ ที่วัดยางขาว คอยอุปัฏฐากรับ ใช้หลวงพ่อชิต พระอุปัชฌาย์ ด้วยท่านมี ความสนใจในการศึกษา พระปริยัติธรรม ได้เข้าศึกษา พระปริยัติธรรม แผนกธรรม สามารถสอบ ได้นักธรรม ชั้นตรี-โท-เอก ณ

สำนักเรียน วัดเนินเหล็ก อ.เมือง จ.อุทัยธานี จากนั้นได้ช่วยงานศาสนกิจคณะสงฆ์ใน จังหวัด อุทัยธานี
นอกจากนี้ ท่านยังร่ำเรียน วิทยาคมกับหลวงพ่อชิตในด้านการสร้างวัตถุมงคลและเครื่องราง ของขลัง อาทิ เครื่องราง ของขลัง ตะกรุด ผ้ายันต์ น้ำมันมนต์ น้ำพระพุทธมนต์ พระเครื่อง วัตถุมงคล ฯลฯ จากนั้นได้ศึกษาเพิ่มเติมจาก กำนันบุญ ซึ่งเป็นศิษย์ ฆราวาส หลวงพ่อพริ้ง วัดหาดสูง ตลอดจน การฝึกปฏิบัติ ทางด้านจิตตภาวนา กับหลวงพ่อชิต

ลำดับ งานปกครอง หลวงพ่อเสน่ห์ กตปุญโญ

พ.ศ.2503 ได้รับแต่งตั้ง เป็นเจ้าอาวาส วัดพันสี ต.ท่าโพ อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี
พ.ศ.2507 ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้า คณะตำบลหนองขาหย่าง-ท่าโพ  
พ.ศ.2514 เป็น พระกรรมวาจาจารย์  
พ.ศ.2522 ได้รับแต่งตั้งเป็น พระอุปัชฌาย์ ลำดับสมณศักดิ์
พ.ศ.2511 ได้รับพระราชทานเลื่อน สมณศักดิ์เป็น พระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบลชั้นตรี ในราชทินนาม พระครูอุปกิตสารคุณ
พ.ศ.2520 ได้รับพระราชทาน เลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบล ชั้นโทในราชทินนามเดิม  
พ.ศ.2554 ได้รับพระราชทาน เลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบลชั้นเอกในราชทินนามเดิม
หลวงพ่อเสน่ห์ กตปุญโญหรือพระครูอุปกิตสารคุณ

มุ่งเน้น ให้พระภิกษุ สามเณรภายในวัด ได้ศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรม ต้องทำวัตร สวดมนต์ ทุกเช้า เย็นพร้อม กันทุกวัน ร่วมทำอุโบสถ สังฆกรรมทุกครั้ง อีกทั้งจะไป ธุระสถานที่ใด ต้องได้ รับอนุญาตจาก เจ้าอาวาสก่อน งานด้าน การเผยแผ่ พระพุทธศาสนา

จัดกิจกรรม บวชชี พราหมณ์ในวัน สำคัญทาง พระพุทธศาสนา และวันเฉลิม พระชนมพรรษา เป็นประจำทุกปี ร่วมมือกับคณะ สงฆ์และหน่วยงานราชการเผยแผ่ หลักธรรม

โดยออก ปฏิบัติงาน พระธรรมทูต อบรมพระภิกษุ สามเณรประชาชน และนักเรียนเป็น ประจำด้วย หลวงพ่อเสน่ห์ ได้รับแต่งตั้ง เป็นพระธรรมทูตประจำจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธาน หน่วยอบรม ประชาชนประจำตำบลท่าโพ พ.ศ.2552 ได้รับยกย่องให้ เป็นพระดีเด่น จากศูนย์ฝึกอาชีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี

ส่วนงานด้าน สาธารณูปการ ได้ก่อสร้างถาวรวัตถุภายในวัด ถนนคอนกรีตรอบวัด และสร้าง อาคารเรียน ไม้ชั้นเดียว โรงเรียนประชาบาล วัดพันสี อีกทั้งยังสร้างอุโบสถอีก 14 แห่ง อาทิอุโบสถวัดทุ่งพึ่งวัดหนองแหน วัดทุ่งน้อย เป็นต้น

หลวงพ่อเสน่ห์ กตปุญโญ

วัตถุมงคล หลวงพ่อเสน่ห์ กตปุญโญ

ด้านวัตถุมงคลของ หลวงปู่เสน่ห์ ที่มีชื่อเสียง เป็นที่ปรารถนา ของบรรดานักสะสม นักนิยม วัตถุมงคล โดยเฉพาะ ตะกรุดโทนแหวนหัวพิรอดทำด้วยปรอท เป็นการ ผสมผสาน ตำหรับการ สร้างไว้ถึง 3 พระอาจารย์คือ การลงอักขระ เลขยันต์ ตำรับ ของหลวงพ่อชิต และหลวงพ่อพริ้งวัดหาดสูง ส่วนหัวพิรอด ทำด้วยปรอท เป็นตำหรับ หลวงพ่อเงิน วัดพระปรางค์เหลือง

นักนิยม วัตถุมงคล โดยเฉพาะตะกรุดโทน แหวนหัวพิรอดทำด้วยปรอท เป็นการผสมผสานตำหรับการสร้างไว้ถึง 3 พระอาจารย์ คือ การลงอักขระเลขยันต์ตำรับของ หลวงพ่อชิต และหลวงพ่อพริ้ง วัดหาดสูง ส่วนหัวพิรอดทำด้วยปรอท เป็นตำหรับ หลวงพ่อเงิน

วัดพระปรางค์เหลือง ส่วนวัตถุมงคลอื่นๆ อาทิ เหรียญรูปเหมือน รุ่นแรกปี 20 รูปหล่อเหมือนลอยองค์ ปี 46 เหรียญทองแดงรูปเหมือนตะกรุดเส้นเกศา ตะกรุดสามกษัตริย์ และตะกรุดระนาดเอก เป็นต้น ส่วนวัตถุมงคลอื่นๆ อาทิ เหรียญรูปเหมือน รุ่นแรก ปี 20 รูปหล่อเหมือนลอยองค์ ปี 46 เหรียญทองแดงรูปเหมือน ตะกรุดเส้นเกศา ตะกรุดสามกษัตริย์ และตะกรุดระนาดเอก เป็นต้น

ขอขอบคุณบทความเกจิอาจารย์ดัง โดย ufabet .com

เครดิต : https://ufabets5.com/

**สามารถอ่านบทความเด็ดๆ เพิ่มเติม >> คลิ้ก <<