Categories
รวมบทความ

หลวงพ่อแดง

หลวงพ่อแดง

หลวงพ่อแดง ผู้ทรงศีล

หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ จ.เพชรบุรี หลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินชื่อ หลวงพ่อแดง หรือพระครูญาณวิลาศ แห่งวัดเขาบันไดอิฐ จ.เพชรบุรี ท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังขจร ขจายไปทั่วว่าท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีเมตตาธรรมสูง

และการปฏิบัติที่น่าเลื่อมใส เป็นอย่างยิ่ง ถึงแม้ว่าหลวงพ่อท่านนั้นจะมรณภาพไปเป็นเวลานานมากแล้วก็ตาม แต่ชื่อเสียงและวัตถุมงคลของทานก็ยังเป็นที่เลื่องลือจ นเกิดเป็นตำนานต่างๆมากมาย

หลวงพ่อแดงท่าน เกิดที่ ต.บางจาก อ.เมือง จ.เพชรบุรี บิดาชื่อนายแป้น มารดาชื่อนางนุ่ม นามสกุล อ้นแสง เกิดเมื่อวันพุธ ขึ้น 2 ค่ำ เดือน 11 พ.ศ. 2422 ในวัยเด็กท่านก็ช่วยพ่อแม่ ทำไร่ ทำนา ไม่มีโอกาสร่ำเรียนหนังสืออย่างเด็กสมัยนี้ จนกระทั่งอายุ 20 ปี พ่อแม่ก็หวังจะให้บวชเรียน จึงพาไปฝากกับท่านอาจารย์เปลี่ยน วัดเขาบันไดอิฐ

ท่านเป็นคนที่ 5 ในปี พ.ศ.2441 บิดามารดาได้นำท่านไปฝากไว้กับพระอาจารย์เปลี่ยน แห่งวัดเขาบันไดอิฐ และอยู่ที่วัดเขาบันไดอิฐจนกระทั่งอุปสมบท เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2444 เวลา 15.13 น. ณ วัดเขาบันไดอิฐ ต.ไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี พระครูวิสุทธิ วัดแก่นเหล็ก จ.เพชรบุรี เป็นพระอุปัชฌาย์ ได้รับฉายาว่า รัตโต แปลว่าสีแดงตาม

ตำนานกล่าวไว้ว่า เมื่อหลวงพ่อแดงท่านนั้นอุปสมบท แล้วท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดเขาบันไดอิฐ ตลอดมา ได้รับการศึกษา ต่างๆ จากท่านพระอาจารย์เปลี่ยน เจ้าอาวาส วัดเขาบันไดอิฐ ในขณะนั้นทั้งทางด้านปริยัติธรรม และทางด้านวิปัสสนา กรรมฐาน หลังจากนั้น ท่านได้ไปฝากตัวเป็นศิษย์ หลวงพ่อฉุย แห่งวัดคงคารามนั้นเอง

หลวงพ่อฉุยองค์นี้ ท่านนั้น มีความถนัดทางด้าน วิชาอาคม เมื่อหลวงพ่อแดงได้ศึกษาเล่าเรียน จากท่าน แล้วก็ยังมีพระเกจิอาจารย์ในสมัยนั้นอีกหลายท่านที่ได้ประสิทธิ์ ประสาทความรู้ ถ่ายทอดให้แก่หลวงพ่อแดง

เมื่อ พ.ศ.2461 ท่านอาจารย์เปลี่ยนเจ้าอาวาสวัดเขาบันไดอิฐมรณะภาพลง หลวงพ่อแดงได้รับการแต่งตั้ง ให้เป็นเจ้าอาวาสแทน เนื่องจากได้ลงความเห็นกันว่าเป็นพระ ที่สมควรที่สุดในตำแหน่ง เจ้าอาวาส ที่วัดเขาบันไดอิฐ ซึ่งมีทำเลที่ตั้งอยู่บนเขา

ก็นับเป็นเรื่องที่แปลกอยู่แล้ว แต่เมื่อท่านที่ได้ไปที่วัดหากท่านเดินทางขึ้นไปยังพระอุโบสถเก่าแก่ ก็อาจจะเกิดความแปลกใจ ในการสร้างเนื่องจากในสมัยนั้นยังไม่มีเครื่อง อำนวยความสะดวกในการก่อสร้างแต่ยังสามารถที่จะสร้างวัดไว้บนยอดเขา

หลวงพ่อแดง

ได้ซึ่งมีทิวทัศน์ที่สามารถมอง เห็นตัวจังหวัดเพชรบุรีได้หมดรวมทั้งบริเวณใกล้เคียงอีกด้วย แต่หากจะสังเกต เห็นพระอุโบสถอีก 2 หลัง ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณใกล้กันก็อาจจะยิ่งแปลกใจว่าเหตุ ใดจึงสร้างพระอุโบสถถึง 2 หลัง และแถมยังมีลักษณะที่หันหน้าเข้าหากันโดยมีเจดีย์ขนาดใหญ่อยู่ตรงกลาง

พระอุโบสถ 2 หลังนี้รวมทั้งเจดีย์ขนาดใหญ่ ที่อยู่ตรงกลางนั้นสร้างขึ้นโดยเศรษฐีท่านหนึ่ง แรกเริ่มเดิมทีนั้นท่านสร้างขึ้นเพื่อให้กับเมียทั้งสองของท่านเองกล่าวคือ ท่านสร้างพระอุโบสถ หนึ่งหลังให้กับเมียหลวงและอีกหลังหนึ่งให้ แก่เมียน้อยเพื่อ มิให้น้อยหน้ากันและเพื่อมิให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกัน ต่อมาท่านเศรษฐี ผู้นี้เสียชีวิตลง

เหล่าบรรดาเมียทั้งสองของเศรษฐีก็เกิดความกันว่า ท่านเศรษฐีผู้ล่วงลับไปแล้วนั้นจะมีความรักใคร่ใครมากกว่ากัน เพราะเมื่อท่านเศรษฐีผู้นั้นเสียชีวิตไปแล้วได้สร้างเจดีย์ไว้กึ่งกลางระหว่างอุโบสถทั้งสอง ทั้งเมียหลวงและเมียน้อยจึงอธิษฐานว่าหากท่านเศรษฐี

รักใครมากกว่าก็ขอให้ยอดเจดีย์จงเอียงไปยังอุโบสถที่สร้างไว้ให้เมียคนนั้น ปรากฏว่าปัจจุบันนั้นสามารถ มองเห็นได้ชัดเจนว่ายอดเจดีย์ที่อยู่กึ่งกลางอุโบสถทั้งสองนั้นเอนไปทางอุโบสถที่ท่านเศรษฐีสร้างไว้ให้แก่เมียน้อย ตำนานของหลวงพ่อแดงหรือพระครูญาณวิลาศนั้น ท่านได้รับสมณศักดิ์เป็นพระครูญาณวิลาสเมื่อปี พ.ศ.2502

แต่ชาวบ้านก็ยังนิยมเรียกท่าน ว่าหลวงพ่อแดง อย่างที่เรียกกันมาแต่ดั้งเดิมหลวงพ่อแดงท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากอีกท่านหนึ่งของเมืองไทย มีตำนานเล่าขานกันว่า ท่านมีอาคมขลังและวาจาศักดิ์สิทธิ์เนื่องจากมีผู้ไปขอของดีจากท่านเป็นจำนวนมาก

ทุกวันเพราะชาวบ้านลือกันว่าเมื่อนำวัตถุมงคล ของท่านไปบูชาแล้วก่อให้เกิดประสบการณ์แปลกๆกันอยู่เสมอ จนเป็นเรื่องโจษขานรู้กันทั่วไปและด้วยเหตุนี้เองชื่อเสียงท่านจึง ดังขจรขจายไปกว้างไกลในเรื่องของการปลุกเสกวัตถุมงคล จนมีผู้มานิมนต์ไปปลุกเสกวัตถุมงคล ตามวัดต่างๆทั้งใกล้และไกลแต่ท่านไม่รับนิมนต์

รักใครมากกว่าก็ขอให้ยอดเจดีย์จงเอียงไปยังอุโบสถที่สร้างไว้ให้เมียคนนั้น ปรากฏว่าปัจจุบันนั้นสามารถมอง เห็นได้ชัดเจนว่ายอดเจดีย์ที่อยู่กึ่งกลางอุโบสถทั้งสองนั้นเอนไปทางอุโบสถที่ท่านเศรษฐีสร้างไว้ให้แก่เมียน้อย ตำนานของหลวงพ่อแดง หรือพระครูญาณวิลาศนั้น ท่านได้รับสมณศักดิ์เป็นพระครูญาณวิลาส

เหตุการณ์สำคัญของ หลวงพ่อแดง

ในระหว่าง พ.ศ. 2477 ถึง พ.ศ. 2480 เวลานั้นเกิดโรคระบาดสัตว์ วัวควายเป็น โรครินเดรอ์เปรส ซึ่งเป็นโรคปากเท้าเปื่อยที่ติดต่อร้ายแรง พากันล้มตายเป็นเบือ สัตว์แพทย์ก็ไม่มี ต้องขอให้ทางการมาช่วยฉีดยา ราษฎรจึงพากันไปหาหลวงพ่อให้ช่วยปัดเป่าป้อง กันโรคระบาดสัตว์ให้ด้วย

หลวงพ่อแดงจึงปลุกเสกลงเลขยันต์ในผืนผ้ารูปสี่เหลี่ยมเล็กๆ แจกให้ชาวบ้านที่เลี้ยงวัวควายนำไปผูกปลายไม้ปักไว้ที่คอกสัตว์ของตน ปรากฏผลว่า คอกสัตว์ที่ปักผ้าประเจียดยันต์หลวงพ่อแดง ไม่ตายเลย ทุกบ้านในตำบลใกล้เคียงวัดเขาบันไดอิฐเมื่อรู้กิตติศัพท์จึงพากันมาขอยันต์หลวงพ่อแดงทุกวันมิได้ขาด

กระทั่งเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 คือมหาสงครามเอเชียบูรพา มีทหารญี่ปุ่นมาขึ้นที่ประจวบคีรีขันธ์ ก็เกิดการต่อสู้กับทหารอากาศ ของไทยที่นั่น ชาวเพชรบุรีก็ตระหนกตกใจ แล้วชักชวนกันหาหลวงพ่อแดง ท่านก็ลงผ้าประเจียดยันต์แจก ให้คุ้มครองป้องกันตัว

หลวงพ่อแดง

เมืองเพชรบุรี เมื่อ พ.ศ. 2487 เกิดภัยสงครามชนิดร้ายแรง มีระเบิดลงทุกวันทำลายสถานีรถไฟ สะพานข้ามแม่น้ำ บ้านเรือน โรงเรียนต้องสั่งปิด ข้าราชการไม่ได้ไปทำงาน ทุกหน่วยราชการปิดหมด และปรากฏเรื่องเป็นที่ฮือฮาว่า บ้านคนที่มีผ้ายันต์หรือห้อยเหรียญหลวงพ่อแดง กลับไม่ได้รับอันตรายใดๆ เลย หลวงพ่อแดงจึงดังใหญ่ 

จนสิ้นสงครามโลกครั้งที่ 2 กิตติคุณของหลวงพ่อในทางกฤตยาคมจึงปรากฏความศักดิ์สิทธิ์แพร่หลายยิ่งขึ้นความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อแดงปรากฏอีกครั้ง เมื่อเกิดคอมมิวนิสต์ญวนเหนือบุกญวนใต้ ประเทศไทยต้องส่งกองพันเสือดำ ออกไปช่วยพันธมิตรรบในญวนใต้

ก็ปรากฏว่าทหารไทยที่ไปปฏิบัติหน้าที่รบในเวียดนาม คนที่มีเหรียญหลวงพ่อแดงห้อยคออยู่ ไม่ถูกอาวุธเป็นอันตรายแก่ชีวิตสักคน ทั้งๆ ที่เข้าประจัญบานอย่างหนัก เป็นที่สงสัยของเพื่อนทหารต่างชาติว่าทหารไทยมีของดีอะไร ได้รับคำตอบจากทหารไทยว่ามี เหรียญหลวงพ่อแดง

หลวงพ่อแดง ท่านเป็นพระใจดีมีเมตตาสูง และอารมณ์ดีเสมอ ไม่ชอบดุด่า ว่าใคร โดยเฉพาะคำหยาบคายถึงพ่อแม่ ท่านห้ามขาด ท่านว่าทุกคนเขาก็มีพ่อมีแม่ การด่าถึงบุพการีทำให้ความดีงามเสื่อมถอย ถึงห้อยพระพระท่านก็ไม่คุ้มครองตามตำนานกล่าวไว้ว่าเมื่อนิมนต์หลวงพ่อแดงไปปลุกเสกไม่ได้ หลายคนจึงใช้วิธีเอาวัสดุที่จะนำไปทำเป็นวัตถุมงคล

มาให้ท่านปลุกเสกที่วัดเขาบันไดอิฐ บ้างก็นำแผ่นโลหะมาให้ท่านจารลงคาถา เพื่อนำไปหลอมเป็นองค์พระ บางวัดก็ให้ท่านช่วยทำผงพิเศษเพื่อนำไปเป็นผงในการทำวัตถุมงคลเรียกว่า เมื่อนิมนต์หลวงพ่อไม่ไปก็ได้ของจากท่านไปเป็นส่วนผสมก็ยังดี

นี่คือความศรัทธาที่หลายๆวัดยอมรับแม้จะลำบากยากเย็นเพียงไรก็ยังต้องมาหาท่านให้ได้ แต่แปลกที่ไม่เคยมีใครถามท่านหลวงพ่อแดงว่าเหตุใดท่านจึงไม่รับนิมนต์ไปปลุกเสกวัตถุมงคลให้แก่ที่อื่น แต่ทุกคนก็ทราบกันดีว่าท่านมีสมาธิ แก่กล้า บางคนก็ว่าท่านมีอาคมขลังและศักดิ์สิทธิ์

ตามตำนานกล่าวไว้ว่า หลวงพ่อแดง แห่งวัดเขาบันไดอิฐท่านเคยพูดกับพระปลัดบุญส่ง ธัมมะปาโล ในขณะนั้นท่านเป็นรองเจ้าอาวาสว่า เมื่อหลวงพ่อแดงท่านมรณะภาพแล้ว อย่านำท่านไปเผาให้เก็บศพของหลวงพ่อไว้ที่หอสวดมนต์ให้เอาเหรียญใส่ปากไว้ 1เหรียญ ท่านบอกว่า”ส่วนอื่นฉันเอาไปไม่ได้ ส่วนนี้ฉันเอาไปเอง

และท่านให้เอาขมิ้นทาตัวท่านด้วยขอให้พระปลัดบุญส่งทำ คนอื่นฉันไม่ให้ทำพระปลัดบุญส่งท่านก็รับปากจะทำ ต่อมาไม่นานนักหลวงพ่อแดงท่านได้ละสังขารไป

เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2517 ตรงกับวันแรม 8 ค่ำ เดือน 2 เวลา 21.05 น. ท่านมรณะภาพด้วยโรคชราที่วัดเขาบันไดอิฐ จ.เพชรบุรี สิริอายุรวม 96 ปี พรรษาที่ 74 พระปลัดบุญส่ง ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดเขาบันไดอิฐต่อจากหลวงพ่อแดง

หลวงพ่อแดง

ท่านจึงได้นำเหรียญรุ่น 1ที่หลวงพ่อแดงสร้างไว้พร้อมกับเงินพดด้วงใส่ไว้ในปากของหลวงพ่อแดง ตามที่ท่านได้สั่งไว้ก่อนที่ท่านจะละสังขาร และศพของหลวงพ่อแดงก็ถูกบรรจุลงในหีบที่ประดับด้วยมุกมีลวดลายสวยงาม ตั้งอยู่ที่หอสวดมนต์ วัดเขาบันไดอิฐ จ.เพชรบุรี จนทุกวันนี้ และมีสาธุชนต่างเดินทางมากราบนมัสการหลวพ่อแดงอยู่เสมอ

เหมือนกับวันที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ นอกจากนี้วัตถุมมงคลต่างๆที่หลวงพ่อแดงท่านสร้างไว้เมื่อครั้งที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นั้นก็ยังคงเป็นที่เคารพสักการะและนับถือตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน วัตถุมงคลที่ท่านสร้างไว้ก็ยังเป็นที่นิยมและหายาก เช่น เหรียญรุ่นแรก พ.ศ.2503 พระพิมพ์สมเด็จคะแนนผงญาณวิลาส สีต่างๆ พ.ศ.2513 เหรียญแจกแม่ครัว

ด้วยความเคารพและความเชื่อในพุทธคุณของหลวงพ่อแดง แห่งวัดเขาบันไดอิฐ จ.เพชรบุรีท่านได้สร้างถาวรวัตถุต่างจำนวนมากรวมทั้งการบูรณะบำรุงศาสนะสถาน และบริเวณวัดเขาบันได้อิฐด้วยเจตนารมณ์ต่างๆที่หลวงพ่อได้เคยตั้งไว้นั้น ยังคงสานต่อเจตนารมณ์ดังกล่าวโดยเจ้าอาวาสรุ่นต่อมาในการพัฒนาและบูรณะวัดเขาบันได

อิฐนั้นเองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจุบันหลวงพ่อแดงยังเป็นที่ศรัทธาของชาวบ้านทั่วฟ้าเมืองไทยหาเก็บพระหลวงพ่อแดงเพื่อมาไว้บูชาบ้างก็เอามา ใส่ห้อยคอ

สุดท้ายนี้บทความนี้คงเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านทุกท่าน

โดย ufabet.com

เครดิต : https://ufabets5.com/