Categories
รวมบทความ

หลวงพ่อโหน่ง เกจิสุพรรณ

ประวัติ หลวงพ่อโหน่ง เกจิสุพรรณ อินฺทสุวณฺโณ เกจิอาจารย์ วิปัสสนากรรมฐาน

ชาติกําเนิด หลวงพ่อโหน่ง เกจิสุพรรณ

หลวงพ่อโหน่ง อินฺทสุวณฺโณ ท่าน เกิดปีขาล ตรงกับวันอาทิตย์ พ.ศ. 2409 บางแห่งว่า พ.ศ. 2408 ณ หมู่บ้าน ท้ายบ้าน ตำบล ต้นตาล อำเภอสองพี่น้อง จังหวัด สุพรรณบุรี หมู่บ้านนี้ ตั้งอยู่ บนฝั่งคลอง สองพี่น้อง ฝั่งเดียวกับ วัดสองพี่น้อง เป็นบุตรคนที่สอง (บางแห่งว่า เป็นบุตรคนที่ 4)

ของนายโต นางจ้อย โตงาม อาชีพทำนา มีพี่น้องร่วมอุทร 9 คน อายุได้ 24 ปี อุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดสองพี่น้อง โดยพระอธิการจันทร์ วัดทุ่งคอก เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอธิการดิษฐ์

วัดทุ่งคอก เป็นพระกรรม วาจาจารย์ กับพระอธิการสุด วัดท่าจัด เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาจากพระอุปัชฌายะว่า อินฺทสุวณฺโณ

วัดอัมพวัน หลวงพ่อโหน่ง อินฺทสุวณฺโณ

หรือแต่เดิมชาวบ้าน รู้จักกันในชื่อ วัดคลองมะดัน ตั้งอยู่ในอำเภอสองพี่น้อง เป็นวัดเก่าแก่ สันนิษฐาน ว่าสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2400 โดยสมัยก่อน มีลำคลองผ่าน บริเวณหน้าวัด และมีต้นมะดัน ขึ้นอยู่ตรงชายคลองเป็น จำนวนมาก วัดนี้ได้รับความ เลื่อมใสศรัทธา อย่างแรงกล้า

ส่วนหนึ่งเป็น เพราะชื่อเสียง ของอดีตเจ้า อาวาสอย่าง หลวงพ่อโหน่ง อินฺทสุวณฺโณ ซึ่งถือเป็น ศูนย์รวมจิตใจ ของชาวบ้านตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ถึงแม้ท่านจะ มรณภาพไป แล้วแต่ เหล่าบรรดา พุทธศาสนิกชน ยังเลื่อมใสศรัทธาใน คุณงามความดี ของท่าน

เพราะเป็นพระ ที่เคร่งครัด ในธรรมวินัย มาก สอนเณรและชาวบ้าน ให้อยู่ในศีลในธรรม ไม่เบียดเบียน  และยังสร้างสาธารณูปโภค เพื่อการสงฆ์ขึ้นมากมาย มณฑปหลวงพ่อโหน่ง เป็นอาคารจัตุรมุขหลังใหญ่ สองข้างซ้าย-ขวา มีอาคารหลังเล็ก ซึ่งหลังคา เชื่อมถึงกัน บนหลังคา มีเจดีย์ทรงลังกาขนาดเล็ก

ภายในมณฑปประดิษ ฐานพระประธาน ซึ่งเป็นพระพุทธ รูปปางนาคปรกและรูปหล่อ หลวงพ่อโหน่ง อีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจ ในวัดอัมพวัน  คือ จิตรกรรมภาพ เขียนโบราณ บริเวณเสาวิหารหอไตร ซึ่งแม้ภาพเขียนจะจืดจางไปบ้าง ตามกาลเวลา แต่ทว่ายัง คงความงดงาม ดูมีเรื่องราว น่ามาแวะชมถ่ายภาพ เป็นที่ระลึก เป็นอย่างยิ่ง

หลวงพ่อโหน่ง

อุปสมบท และศึกษาธรรม

เมื่อหลวงพ่อโหน่งอุปสมบท แล้วเดินทางเข้ากรุงเทพฯ ไปหาพระน้าชาย ซึ่งมีสมณศักดิ์เป็นเจ้าคุณเปรียญ 9 ประโยค เพื่อศึกษาธรรมวินัย หลวงพ่อโหน่งสังเกตเห็นเจ้าคุณ มีความเป็นอยู่อุดมสมบูรณ์ จึงเอ่ยปากถามว่า ท่านละกิเลสหมดแล้วหรือ

ท่านเจ้าคุณบอกให้หลวงพ่อโหน่งเข้าไปดูในกุฏิว่ามีอะไรบ้าง หลวงพ่อโหน่งไปเห็นโต๊ะหมู่บูชาทำด้วยมุก โต๊ะหมู่ทอง งาช้าง และสิ่งของมีค่าอีกมากมาย เมื่อออกมาจากกุฏิ

หลวงพ่อโหน่งกราบลา ท่านเจ้าคุณน้า ชายกลับมาจำพรรษายังวัดสองพี่น้องตามเดิม แล้วเดินทาง ไปจำพรรษาที่วัดทุ่งคอก เพื่อศึกษาวิปัสสนากรรมฐานกับพระอธิการ จันทร์ อุปัชฌาย์ของท่าน

หลวงพ่อโหน่งศึกษา วิปัสสนากรรมฐาน กับหลวงพ่อจันทร์ได้ ๒ พรรษา เดินทางมาศึกษาต่อวิปัสสนากรรมฐาน กับหลวงพ่อเนียม วัดน้อย ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า สุพรรณบุรี

จนกระทั่งมีความรู้แตกฉาน เป็นที่ไว้วางใจ แก่หลวงพ่อเนียมได้ เมื่อตอนหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค อยุธยามา เป็นลูกศิษย์ หลวงพ่อเนียมพูดกับหลวงพ่อปานว่า “เวลาข้าตายแล้ว เอ็งสงสัยอะไรก็ให้ไป ถามโหน่งเขานะ โหน่งเขาตอบ แทนข้าได้

จนกระทั่งมีความรู้แตกฉาน เป็นที่ไว้วางใจ แก่หลวงพ่อเนียม ซึ่งได้ปรากฏ
หลักฐาน ในหนังสือประวัติ ของหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พิมพ์แจกในงาน พระราชทาน เพลิงศพ หลวงอรรถไกวัลวลี ณ เมรุหน้าพลับพลา อิศริยาภรณ์

วัดเทพ ศิรินทราวาส เมื่อวันที่๒เมษายน พ.ศ.2516 ความว่าเมื่อครั้ง หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค ได้ไปศึกษาวิปัสสนา ธุระกับหลวงพ่อเนียมน้อยได้ยกย่องหลวงพ่อโหน่งไว้มาก และว่าเวลา ข้าตายแล้ว และเอ็งสงสัยอะไรก็ไปถามท่านโหน่งเขานะ

ท่านโหน่งน่ะ เขาพอ จะแทนข้าได้ใน กาลต่อมา เมื่อหลวงพ่อเนียม มรณภาพ หลวงพ่อปานก็มีความสงสัยในหลวงพ่อโหน่ง คำ
ว่าสงสัยน่ะ ไม่ใช่สงสัย อะไรหรอก หมายความว่าอยากจะพบ อยากจะรู้ถึงคุณสมบัติ ของหลวง พ่อโหน่งอยากจะเรียน ต่อกันนั่นเอง แต่ในที่สุดหลวงพ่อปานเป็นฝ่ายเข้าไปหาหลวงพ่อโหน่ง

และได้สนทนากันถึง เรื่องการเจริญ วิปัสสนากรรมฐาน”นอกจากนี้ยังมีหลักฐานปรากฏว่าเมื่อตอน พ.ศ.2449 ขณะที่หลวงพ่อโหน่งท่าน อายุได้ 41 ปี จำพรรษาที่วัด

หลวงพ่อโหน่ง

มรณภาพ ละสังขาล

ก่อนหลวงพ่อเนียม มรณภาพ ท่านได้สั่งเสีย กับหลวงพ่อปานว่า ถ้าข้าตาย มีอะไรขัดข้องก็ให้ไปถาม หลวงพ่อโหน่ง นะ

เมื่อหลวงพ่อเนียม มรณภาพ แล้วราวหนึ่งปีหลวงพ่อปานก็ธุดงค์มาหาหลวงพ่อโหน่งที่วัดคลองมะดัน มาถึงวัดตอนบ่ายวันหนึ่งท่านก็นั่งรออยู่ใต้ต้นไม้ คิดว่าหลวงพ่อโหน่งคงจำวัด

แต่หลวงพ่อโหน่งรู้ด้วยญาณ ของท่าน จึงเปิดหน้าต่าง ออกมา เห็นหลวงพ่อปานนั่งรออยู่ จึงว่า อ้อ มาถึงแล้วเรอะ ฉันรออยู่แต่เช้าเชียว คืนนั้น หลวงพ่อปานต่อวิชากับหลวงพ่อโหน่งในโบสถ์ ทั้งหลวงพ่อโหน่งกับหลวงพ่อปานเข้าสมาบัติเต็มอัตรา ไม่ถึงครึ่งคืนทุกอย่างก็จบสิ้นกระบวนความ

หลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน ท่านมรณภาพ เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 2477อายุ 69 ปี พรรษา 46 โดยท่านมรณภาพในปางไสยาสน์ แบบอาจารย์ของท่านคือ หลวงพ่อเนียม วัดน้อย

หลวงพ่อโหน่งวัดคลองมะดัน หรือ วัดอัมพวัน อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ อีกรูปหนึ่งที่มีวิชา พุทธาคมอันเข้มขลังอยู่ระดับแนว หน้าของประเทศไทย กล่าวกันว่า พระเครื่องของหลวงพ่อโหน่งมีพุทธคุณเด่น ทางเมตตา มหานิยมมากและแคล้วคลาด จากอันตราย เป็นเลิศ ทําให้ปัจุบันยัง คงมีผู้คนแห่แหน กันมากราบท่านที่วัดไม่ขาดสาย

ขอขอบคุณบทความสาระประวัติเกจิอาจารย์ โดย ufa168

เครดิต : >> https://ufabets5.com/ufa168/ <<