ข้อควรรู้หากติดเครดิตบูโรปี 67 |เช็คสินเชื่อธนาคารไหนไม่เช็คเครดิตบูโร

ติดเครดิตบูโร กู้สินเชื่อไม่ผ่านเกี่ยวกันอย่างไร 2567

ติดเครดิตบูโรแท้จริงแล้วคืออะไร ข้อควรรู้และความเข้าใจเรื่องของการพิจารณาของแต่ละสถาบันการเงินว่ามีความเกี่ยวข้องกันหรือไม่อย่างไร 

ติดเครดิตบูโรติดเครดิตบูโรคืออะไร

บูโรเป็นชื่อที่เรียกแทนประวัติเครดิตบูโร ซึ่งจะมาจากการสินเชื่อที่ได้มีการผ่อนชำระ ซึ่งไม่ว่าคุณจะผ่อนชำระที่ไหนก็ตามจะได้รับการบันทึกข้อมูลไว้ทั้งหมดไว้ที่บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ ไม่เกี่ยวว่าคุณจะเป็นสมาชิกหรือไม่ และทางบริษัทไม่ได้มีนโยบายในการให้แบนหรือติดเครดิตบูโรกับลูกค้าแต่อย่างใด จะเป็นการบันทึกข้อมูลเรื่องการผ่อนชำระเท่านั้น สำหรับคำว่า ติดบูโร เป็นเรื่องของแต่ละสถาบันการเงินนำข้อมูลที่ได้รับไปพิจารณาต่ออีกทีหนึ่งนั้นเอง 

ล้างเครดิตบูโรจะทำได้ในแง่ของการชำระค่างวดเพื่อให้ประวัติเครดิตบูโรปัจจุบันไม่มีสถานะติดค้างอยู่ แต่รอบที่เคยมีการติดหนี้ก็จะย้อนลบไม่ได้ จะมีประวัติว่าติดเครดิตบูโรจ่ายหมดแล้วซ้อนทับไปแทนว่าได้มีการผ่อนชำระค่างวดที่ติดหนี้ไปแล้วนั้นเอง สิ่งที่ต้องระวังในการผ่อนชำระทุกสินเชื่อที่มีคือ อย่าลืมว่าคุณมีหมายเลขบัตรประชาชนแค่ใบเดียว ฉะนั้นติดบูโรหรือมีประวัติเสียไปแล้วก็จะติดอยู่กับคุณอย่างนั้น

ติดเครดิตบูโร – กู้สินเชื่อไม่ผ่านเกี่ยวกันอย่างไร 

ติดเครดิตบูโรแล้วไปขอสินเชื่อแต่ไม่ผ่าน เป็นเรื่องของการพิจารณาจากสถาบันการเงินว่าจะสามารถให้วงเงินเพื่ออนุมัติให้คุณได้หรือไม่ โดยดูจากประวัติเครดิตบูโรที่ได้รับมา ซึ่งแต่ละหลักเกณฑ์ของสถาบันการเงินจะแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับการตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ด้วยเช่นกัน การขอเอกสารจะไม่ได้เป็นการเช็คประวัติเครดิตบูโรออนไลน์   จะต้องผ่านการขอเอกสารที่บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติด้วยกันทั้งหมด 

ติดเครดิตบูโรเช็คเครดิตบูโรฟรีที่ไหนได้

หลายคนอาจจะไม่ทราบว่าเราสามารถเช็คประวัติเครดิตบูโรได้แบบฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายผ่านบริการที่ทำการไปรษณีย์ทันทีทั่วประเทศ และ App ชื่อ “ทางรัฐ” จะเป็นข้อมูลเครดิตแบบสรุปย่อที่สามารถใช้เอกสารยื่นเพียงแค่การนำบัตรประชาชนไปยื่นที่เคาน์เตอร์ของที่ทำการไปรษณีย์เท่านั้น ติดบูโรหรือไม่ก็สามารถเช็คผลได้ทันที เรื่องการอ่านข้อมูลก็จะไม่ได้เป็นแบบติดเครดิตบูโร หรือไม่ติดแต่จะเป็นเอกสารโดยย่อว่าประวัติกู้เงินติดบูโรที่ผ่านมาเป็นอย่างไร ใครไม่แน่ใจว่ายอดที่เราชำระเข้าไปแล้วหรือยอดที่เคยค้างไว้นานๆนั้นยังมีประวัติหลงเหลืออยู่แค่ไหนต้องทำการล้างเครดิตบูโรหรือไม่ก็สามารถใช้วิธีนี้ได้ ต้องการเช็คเครดิตบูโรรายละเอียดจะต้องใช้บริการผ่านช่องทางอื่นๆ