ตัวอย่างแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในปี 2024 พร้อมแนะนำสินเชื่อเงินหมุนเวียน

เงินทุนหมุนเวียนคืออะไร การบริหารเงินทุนหมุนเวียนที่สำคัญ 2567

ทุนหมุนเวียนปัจจัยสำคัญของคนทำธุรกิจ ทั้งเล็กและใหญ่ ต้องมีเงินทุนเพื่อใช้ในการหมุนเวียนสภาพคล่อง เงินทุนหมุนเวียนถือเป็นเรื่องที่ขาดไม่ได้ในการจัดการทรัพยากร จะสามารถลงทุนอย่างไรที่สร้างความคุ้มค่า และผู้ประกอบการมือใหม่ควรเริ่มสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของทุนนี้ได้อย่างไร มาดูกันเลย 

เงินทุนหมุนเวียนคืออะไร

เงินทุนหมุนเวียนคือ เงินที่ใช้สำหรับลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียนของธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินกิจการไปได้ โดยที่ เงินสดหมุนเวียนสามารถนำไปใช้ในการสร้างสภาพคล่องของธุรกิจได้เป็นอย่างดี เงินทุนหมุนเวียนเป็นสิ่งที่กิจการจะต้องมาดูว่าต้องใช้เท่าไร ไม่ควรเป็นเงินร้อนที่ต้องนำไปใช้จ่ายอย่างอื่น ควรเป็นทุนแยกที่กันเพื่อสำรองใช้จ่ายทุนหมุนเวียนเท่านั้น ดังนั้น เงินส่วนนี้จะไม่มีการนำไปปนกับเงินส่วนอื่น ๆ เด็ดขาดอีกทั้ง สินเชื่อเงินหมุนเวียนอาจจะมาจากกำไรบางส่วนที่ค่อย ๆ ได้คืนทุนมาแล้วก็ได้เช่นกัน 

การวางแผนกลยุทธ์เป็นการตัดสินใจที่เกิดขึ้นโดยที่ทุนหมุนเวียนจะต้องไม่เกี่ยวข้อกับทุนถาวรต่างๆ หรือการบริหารงานอื่น ๆ เพราะจะต้องเป็นก้อนที่ใช้ในการหมุนเวียนใช้จ่ายในธุรกิจอยู่เสมอนั้นเอง  

เงินทุนหมุนเวียน – การวางกลยุทธ์

ก่อนอื่นจะต้องสามารถเข้าใจธุรกิจที่จัดการได้เป็นอย่างดีเสียก่อน เพื่อให้การบริหารเงินทุนหมุนเวียนมีความเหมาะสมได้มากที่สุด อย่างไรก็ตามยังต้องเข้าใจด้วยว่าเงินทุนหมุนเวียนที่ใช้จ่ายอยู่นั้นเป็นแหล่งเงินทุนระยะสั้นหรือแบบระยะยาว การมองการไกลเป็นการคาดคะเนทิศทางธุรกิจ หาแหล่งเงินทุนให้เหมาะสมและเผื่อไว้เล็กน้อย หากต้องมีการกู้ยืมเพื่อใช้จ่ายจะต้องแน่ใจว่าสามารถใช้เพื่อสร้างตอบแทนได้ในระยะยาวเท่าไรอย่างไร ซึ่งกระบวนการที่จะเกิดขึ้นทั้งหมด ล้วนมาจากการวางกลยุทธ์ที่ดี และมีสินเชื่อเงินหมุนเวียน

เงินทุนหมุนเวียนการบริหารเงินทุนหมุนเวียน

การจัดการการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเป็นเรื่องที่ต้องวางแผนและทำความเข้าใจในรายละเอียดค่อนข้างเยอะ ซึ่งหากบริหารจัดการไม่ดีเงินทุนหมุนเวียนที่จะต้องใช้ในการลงทุนและจัดการก็จะไม่สามารถรักษาความสมดุลแหล่งเงินทุนระยะสั้นได้ เงินทุนหมุนเวียนเป็นรายละเอียดสำคัญที่อยู่ในส่วนของสินเชื่อเงินหมุนเวียน ทั้งนี้ก็จะต้องเริ่มจากการวางแผนกลยุทธ์ให้ดีเสียก่อนเพื่อจัดการกับลักษณะทุนหมุนเวียนที่ธุรกิจได้มีอยู่ โดยจะต้องทำความเข้าใจและคาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคตของธุรกิจโดยอาศัยการวางแผนจากประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจที่ผ่านมาว่าจะวางกลยุทธ์เพื่อจัดการทุนหมุนเวียน หาแหล่งเงินทุนอย่างไรบ้าง การวางแผนกลยุทธ์นั้นมีผลตั้งแต่ปัจจุบันไปจนถึงอนาคตทั้งระยะสั้นและระยะยาวเกี่ยวข้องกับกระบวนการในการจัดการและโครงสร้างของแผน