สมัครสินเชื่อ ธกส ง่ายๆ ผ่าน A-Mobile วันนี้

รายได้

ต้องเป็นลูกค้าของ ธกส อยู่แล้ว

วงเงิน

สุงสุดไม่เกิน 10000 บาท

ระยะผ่อน

ผ่อนนานไม่เกิน 30 เดือน


สินเชื่อเกษตรกร ธกส

สินเชื่อเกษตรกร ธกส วางหลักประกันอะไรได้บ้าง สินเชื่อสานฝันเกษตรกรรุ่นใหม่ดีอย่างไร 

สินเชื่อเกษตรกร ธกสเพื่อสานฝันแนวคิดไอเดียของเกษตรกรรุ่นใหม่ สมัครสินเชื่อ ธกส เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่หรือจะนำสินเชื่อเพื่อเกษตรกรไปต่อยอดการจัดการรูปแบบการประกอบอาชีพที่เป็นอยู่ 

สินเชื่อเกษตรกร ธกสรายละเอียดสำคัญ การวางหลักประกัน

สินเชื่อเกษตรกร ธกส จะพิจารณาหลักประกันเพื่ออนุมัติวงเงินดังนั้นไม่ว่าคุณจะมีไอเดียนวัตกรรมดีแค่ไหนแต่ก็สำคัญที่ว่าหลักประกันเงินกู้สินเชื่อเกษตรกรของคุณคืออะไรจึงจะได้รับวงเงินตามที่ได้ประเมินราคาหลักประกันแล้ว โดยสามารถใช้หลักประกันหนี้เงินกู้ธนาคารที่กำหนด โดยสินเชื่อเพื่อการเกษตร ธกสต้องเลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นหลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน 

สมัครสินเชื่อ ธกสสามารถใช้ที่ดินเปล่าหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างมาทำการจำนอง เพื่อติดต่อสินเชื่อ ธกสใช้เป็นหลักประกันได้โดยจะสามารถได้รับราคาประเมินสูงสุดถึง 100% ของวงเงินที่จดทะเบียนจำนอง สินเชื่อเพื่อเกษตรกรตอนนี้ที่ใช้บุคคลค้ำประกันจะต้องใช้ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป หากคุณมีเงินกู้สัญญาสินเชื่อเกษตรกรฉบับอื่นของ ธกส. จะให้กู้ได้ไม่เกิน 3 แสนบาท 

สินเชื่อเกษตรกร ธกส – ทำไมต้องเลือกสินเชื่อสานฝันเกษตรกรรุ่นใหม่ 

สินเชื่อเกษตรกร ธกส ปัจจุบันเปิดขยายวงเงินสมัครสินเชื่อ ธกสมากถึงสูงสุดรายละ 1 ล้านบาท ทั้งนี้ก็ต้องพิจารณาหลักประกันเป็นสำคัญ ผู้ที่สามารถกู้ได้ไม่จำเป็นจะต้องประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรมาก่อนแต่จะต้องมีความเกี่ยวเนื่องรายละเอียดตามที่ธนาคารกำหนด โดยสินเชื่อสานฝันเกษตรกรรุ่นใหม่จะต้องเป็นทายาทเกษตรกร (เป็นลูกเป็นหลาน) หรือเป็นบัณฑิตที่จบใหม่มีวุฒิการศึกษาเกี่ยวกับด้านเกษตรกรรม หรือกำลังประกอบอาชีพเกษตรกรรุ่นใหม่ในปัจจุบันโดยอายุไม่เกิน 45 ปี 

หากคุณมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะนำนวัตกรรมหรือไอเดียมาต่อยอดเกี่ยวกับอาชีพเกษตรกรรมแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการสร้างสิ่งใหม่ๆหรือต่อยอดพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมที่มีอยู่ให้ดีขึ้นสินเชื่อเกษตรกร ธกส ตัวนี้ก็ตอบโจทย์ คนรุ่นใหม่ทุกคน

สินเชื่อเกษตรกร ธกส – เหมาะกับคุณหรือไม่ 

สินเชื่อสานฝันเกษตรกรรุ่นใหม่ จะต้องมาดูรายละเอียด Detail ว่าจริงๆแล้วเหมาะกับคุณหรือไม่ ซึ่งคำว่าสินเชื่อสานฝันเกษตรกรรุ่นใหม่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะจำกัดเฉพาะในกลุ่มของวัยรุ่นที่ผู้สมัครสินเชื่อ ธกส อายุ 20-30 เท่านั้น แต่หมายถึงคนที่เป็น Smart Farmer รุ่นใหม่ สินเชื่อเกษตรกร คือ คนที่ต้องการออกมาสร้างความเปลี่ยนแปลงในด้านเกษตรกรรมของประเทศไทย จึงจะสามารถขอสินเชื่อได้ถึงผู้ที่มีอายุสูงสุดถึง 45 ปีเลยทีเดียว ดังนั้น ไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นจากอาชีพอะไรก็ตาม ถ้าวันนี้คุณมีแนวคิดที่จะเอานวัตกรรมมาพัฒนาทางด้านเกษตรหรือคิดค้นสิ่งใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นการต่อยอดสินเชื่อเพื่อเกษตรกร หรือสร้างนวัตกรรมออกมารูปแบบใหม่เพื่อใช้ในการประกอบกิจการทางด้านเกษตรกรรมรูปแบบสินเชื่อเกษตรกร ธกสนี้ก็เหมาะกับคุณ โดยที่การอนุมัติวงเงินจะเป็นไปตามหลักการในการพิจารณาหลักประกัน โดยมีระยะเวลาผ่อนชำระให้สามารถสอดคล้องกับวงเงินที่ได้รับ 

แหล่งเงินด่วนต่างๆ

สินเชื่อบุคคลกสิกรสมัครง่ายๆ ผ่านทางออนไลน์

รายได้

ขั้นต่ำ 7,500/เดือน

วงเงิน

สูงสุดไม่เกิน 1.5 ล้านบาท

ระยะผ่อน

ตั้งแต่ 12 ถึง 60 เดือน

สินเชื่อเมืองไทยแคปปิตอล 5000 ไม่ต้องใช้คนค้ำประกัน

รายได้

ไม่ระบุรายได้

วงเงิน

ตั้งแต่ 21,000 ถึง 40,000 บาท

ระยะผ่อน

ตั้งแต่ 10 ถึง 50 เดือน